Huiselijk geweld en kindermishandeling!


KAPELLE – De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 juli van het afgelopen jaar van kracht. Het doel van de wet is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Uit onderzoeken is gebleken dat veel professionals onzeker zijn over wat ze moeten ondernemen als ze geweld vermoeden of signaleren.

Er zijn nog veel slachtoffers die niet of te laat geholpen worden. Het is belangrijk dat professionals weten welke stappen zij moeten zetten bij signalen van geweld. De wet verplichte meldcode biedt ze ondersteuning om sneller en effectief op te treden. De wet geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg.

De landelijke inspecties oefenen toezicht uit op hun ‘eigen’ sectoren. Gemeenten oefenen toezicht uit op organisaties die actief zijn op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning en de kinderopvang. Het toezicht op de kinderopvang laten de Zeeuwse gemeenten uitvoeren door de GGD Zeeland. Vrijwilligersorganisaties vallen niet onder de Wet verplichte meldcode.

Het toezicht is gericht op de volgende drie vragen: Is er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar?
Voldoet deze meldcode aan de minimum eisen van de wet?
Wat doet de organisatie concreet om de kennis en het gebruik van de meldcode bij de medewerkers te bevorderen, bijvoorbeeld door voorlichting, scholing en training?

Bent u (zelfstandig of via een organisatie) werkzaam in de kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning of de jeugdzorg? Dan kunt u door uw inspectie of de gemeente gecontroleerd worden op het hebben van en het werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als alle organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg met de meldcode werken, hopen we dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog eerder stopt.

Lees ook:Huiselijk geweld!
Lees ook:ADRZ krijgt Keurmerk Meldcode mishandeling!
Lees ook:Huiselijk geweld!
Lees ook:Huiselijk geweld!
Lees ook:Huiselijk geweld!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>