Aanpak mensenhandel!


MIDDELBURG – De Task Force Mensenhandel gaat de komende drie jaar de strijd tegen mensenhandel verder verstevigen en verbreden. Het gaat hierbij zoal om de aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten de Task Force daarvoor een derde termijn te geven tot 2017. Ook Zeeland heeft last van mensenhandel. Zo diende er eerder deze week in de Middelburgse rechtbank een zaak van een Zeeuws-Vlaamse Loverboy die zijn vriendin in de prostitutie liet werken.

De aanpak van mensenhandel is de afgelopen jaren flink verbeterd. Dit komt mede dankzij de geïntegreerde aanpak die de Task Force heeft opgezet. In deze aanpak werken Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) steeds nauwer samen met gemeenten, Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW , de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Kamer van Koophandel (KvK), ngo’s (zoals CoMensha) en private partijen (zoals de hotelbranche en de land- en tuinbouw).

Door de verbreding kan vanuit vele verschillende invalshoeken en organisaties beter worden gelet op signalen van mensenhandel. Zo is de IND deze week begonnen met trainingen voor medewerkers, die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met slachtoffers én daders van mensenhandel. Verschillende partners, waaronder de politie, de KMar en ngo’s, stellen trainers hiervoor beschikbaar aan de IND.

De komende jaren wordt ook gewerkt aan verdere verbreding door onder meer de (jeugd)zorg en strafrechtketen beter te verbinden bij de aanpak van mensenhandel en loverboy-problematiek. In dit kader wordt – mede naar aanleiding van een aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel – een nationaal verwijzingsmechanisme mensenhandel ontwikkeld. Dit verwijzingsmechanisme moet slachtoffers en betrokken organisaties meer inzicht geven in wie wat wanneer doet om slachtoffers te ondersteunen.

Verder ontwikkelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor gemeenten praktische informatie en aanwijzingen als het gaat om de aanpak van seksuele uitbuiting en overige vormen van mensenhandel, zoals dwangarbeid en gedwongen bedelarij. Gemeenten kunnen in de uitvoering van hun bestuurlijke taken een belangrijke rol spelen in de signalering, preventie en bestrijding van mensenhandel. Bijvoorbeeld door signalen tijdig op te pikken bij het in- en uitschrijven in het GBA, bij paspoortuitgifte en het afgeven van vergunningen aan bedrijven en horeca.

Internationale samenwerking is ook onontbeerlijk gezien het grensoverschrijdende karakter van georganiseerde bendes die zich bezig houden met mensenhandel. Tijdens de EU-conferentie over mensenhandel in Amsterdam vorig jaar april werd nog bekendgemaakt dat Nederland en Hongarije structureler gingen samenwerken. Daardoor wordt inmiddels met de belangrijkste Midden en Oost-Europese bronlanden van slachtoffers van mensenhandel samengewerkt. Al eerder waren afspraken gemaakt met Bulgarije en Roemenië. Sinds vorig jaar april hebben opsporingsdiensten in Nederland en Hongarije al in vier grotere zaken samengewerkt en in december vorig jaar is een zogeheten Joint Investigation Team opgezet.

Lees ook:Gemeenten schieten tekort in aanpak mensenhandel
Lees ook:Mensenhandel!
Lees ook:Tekort Sloeweg mogelijk 30 miljoen euro!
Lees ook:Illegaal vuurwerk bestellen!
Lees ook:Thuisprostitutie!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>