Toekomst uitvoering Jeugdwet en WMO in Middelburg

MIDDELBURG – Porthos is op 1 januari 2015 van start gegaan als het centrale loket voor toegang tot zorg en ondersteuning op Walcheren. De Middelburgse gemeenteraad besloot dit voorjaar om een versnelde doorontwikkeling in te zetten en de taken op het gebied van de WMO en Jeugdhulp anders te organiseren. De raad wil dat er meer ruimte komt voor de zorgprofessionals en dat er meer aandacht is voor preventie en monitoring. Na overleg met onder meer zorgprofessionals ligt er nu een concreet voorstel dat het Middelburgse college van B&W aan de gemeenteraad voorlegt. Die neemt hierover op 23 oktober 2017 een besluit.

Ondersteuningsplan

Waar voorheen Porthos de verantwoordelijkheid had voor het gehele toegangsproces, gaat zij nu de verantwoordelijkheden delen met zorgprofessionals. De zorgprofessionals gaan over de inhoud van de zorg. De inwoner maakt het ondersteuningsplan waar de zorgen, wensen, behoeften en oplossingen in staan. De zorgprofessional helpt hierbij en bepaalt straks in overleg met de inwoner welke zorg wordt ingezet.

Bereikbaarheid en toegang tot zorg

Porthos blijft het advies- en informatieknooppunt waar inwoners en zorgprofessionals elkaar gemakkelijk weten te vinden en terecht kunnen voor informatie over zorg, welzijn en opgroeien. Inwoners kunnen ook meteen terecht bij de zorgprofessionals die straks per wijk meer herkenbaar zullen zijn. Porthos geeft in de nieuwe situatie nog steeds de beschikking af en blijft de organisatie waar inwoners bezwaar kunnen maken.

Preventie door opzetten wijknetwerken

De gemeente Middelburg wil zogenaamde wijknetwerken ontwikkelen waar actieve bewoners en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld scholen, verenigingen, kerken en enkele zorgprofessionals elkaar beter leren kennen en elkaar gemakkelijk weten te vinden. Door de wijk beter te kennen en te weten wat er speelt, worden problemen rondom personen sneller gesignaleerd en vrijwillige inzet en ondersteuning vlotter ingezet, vergelijkbaar met het Veerse netwerkberaad.

2018 overgangsjaar

Het jaar 2018 wordt benut om stapsgewijs en met allerlei experimenten een zorgvuldige overgang te maken. Zo dragen bijvoorbeeld professionals van Porthos hun kennis over aan de zorgprofessionals, worden de wijknetwerken opgebouwd en wordt gekeken hoe er slim en gericht kan worden gemonitord.

Samenwerking Walchers

Het uitgangspunt van de gemeente Middelburg is altijd geweest om waar mogelijk Walchers te blijven samenwerken. Het besluit van de Vlissingse raad en daarmee de oproep aan de gemeenten Veere en Middelburg om opnieuw om de tafel te gaan om een gezamenlijke koers uit te stippelen omarmt het Middelburgse college dan ook en zal zij voorleggen aan de raad die hierover een besluit neemt.

Op 4 oktober wordt dit voorstel besproken in de commissie Maatschappelijke Zaken; op 23 oktober neemt de raad een besluit.

Lees ook:Themabijeenkomst Porthos!
Lees ook:Bel Porthos met vragen over zorg!
Lees ook:Zorgvragen naar Porthos!
Lees ook:“Persoonsgegevens veilig bij Porthos”?!?
Lees ook:Huishoudelijke hulp!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>