Vriendelijke ambtenaren!

ZIERIKZEE – De gemeente Schouwen-Duiveland heeft vorige maand  een onderzoek uit laten voeren naar het algemene imago van de gemeentelijke organisatie en het gedrag van de ambtenaren in het bijzonder. We hebben ons met dit onderzoek bewust kwetsbaar opgesteld en om de ‘ongezouten’ mening gevraagd van inwoners, ondernemers, 2de huizenbezitters (gasten) en samenwerkingspartners van de gemeente. Het initiatief voor dit onderzoek dient als vertrekpunt voor onze eigen organisatieontwikkeling. De meting is dan ook bedoeld als 0-meting. Op basis van de resultaten werken wij aan een gemeentelijke organisatie die klaar is voor de toekomst.

Vertrekpunt van het onderzoek is de organisatievisie van de gemeente, een ambitieus doel dat we in de komende drie à vier jaar gerealiseerd willen hebben:

In 2018 wordt de gemeente gezien als een volwaardige partner die verbinding aanbrengt tussen partijen en bij vraagstukken evenwicht vindt tussen loslaten en ondersteunen. Inwoners, ondernemers, partners en gasten krijgen zodoende de ruimte en de handvatten om waar mogelijk hun plannen en wensen zelf te realiseren.

Hoe ver we hier nog van verwijderd zijn en welk gedrag van ambtenaren daar bij hoort en/of zou moeten horen, is nu getoetst.

De resultaten

De gemeente heeft er met dit onderzoek bewust voor gekozen om te luisteren naar de omgeving en om feedback te vragen. Kritiek is een kans op beter: dat is het idee. Opvallend is de grote bereidheid van de ondervraagden om met de gemeente mee te denken en samen te werken. Inwoners, ondernemers, partners en gasten zijn absoluut betrokken bij het eiland, willen meedenken en gehoord worden. Hier ligt zeker een kans voor de gemeente in de ontwikkeling naar een volwaardige partner binnen de samenleving.

Wat de ambtenaren betreft, zij worden het meest positief beoordeeld op hun vriendelijkheid, hun zuinig zijn op het eiland, op eerlijkheid en integriteit en dat ze gemakkelijk benaderbaar zijn. Verbetering valt volgens de ondervraagden vooral te halen als ambtenaren meer vanuit de mens zouden gaan denken en minder vanuit de regels, als ambtenaren betrokkenen beter meenemen in de voortgang van trajecten en vaker en beter meedenken in mogelijkheden. De ondervraagden geven ook aan vaker de mogelijkheid te willen om mee te denken over ontwikkelingen op het hele eiland.

De cijfers op verschillende onderdelen:

  • De algemene reputatie van de gemeente is redelijk onder inwoners en 2de huizenbezitters, een 6,1. Iets minder goed scoort de gemeente onder de ondernemers, een 5,5.
  • Ondernemers en de samenwerkingspartners die op Schouwen-Duiveland zijn gevestigd, zijn het meest kritisch op alle onderdelen, gevolgd door de inwoners.
  • In de ambitie van de gemeente om een volwaardige partner te zijn voor haar doelgroepen liggen de scores voor inwoners op een 5,5; voor ondernemers op een 4,8 en voor 2dehuizenbezitters op een 5,8.

Hoewel het evident is dat de gemeente op onderdelen nog een slag te maken heeft, moeten de resultaten naar een ruime voldoende brengen zijn. Dat is het doel voor de komende jaren.

Hoe verder?

De organisatievisie is opgesteld om aan een gemeentelijke organisatie te kunnen bouwen die klaar is voor de toekomst. Daar gaan we nu aan werken. De volgende stap is het concreet maken wat ervoor nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Daarna volgt dan opnieuw een meting op dezelfde onderdelen die duidelijk maken of de resultaten zijn gehaald. Uiteraard blijven we hierover communiceren.

Lees ook:Imago-onderzoek onder gasten!
Lees ook:Digitale Burgerpeiling en Ondernemerspeiling!
Lees ook:Onderzoek naar Armoedebeleid Walcheren!
Lees ook:Informatiemarkt burgerparticipatie!
Lees ook:Stijgende lijn dienstverlening Borsele

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>