Uitbreidingsplannen Nollebos!

VLISSINGEN – Het Nollebos en Westduingebied vormen een groene strook in Vlissingen met een belangrijke recreatieve functie. De ondernemers in het Nollebos (Kanovijver en Sauna Swaenenburgh Recreatie Thermen en Beautycentrum) bekijken de mogelijkheden om uit te breiden en het gebied een impuls te geven. Zij hebben nog geen definitief plan bij de gemeente ingediend. Het is dan ook nog niet bekend of zij huisjespark gaan ontwikkelen en of er een hotel komt.

Zorgvuldigheid

Wethouder de Jonge is portefeuillehouder ruimtelijke ordening. Hij licht toe: “Ook mijn eerste reactie was ‘moet je dat wel doen?’. Maar toen ik er nog eens over nadacht, kwam ik toch op een aantal aandachtspunten om verder over van gedachten te wisselen. Wat zijn de voor- en nadelen? En vooral: wat is goed voor Vlissingen?” De gemeente wil de tijd nemen om de ontwikkeling van het Nollebos te bekijken en het proces zorgvuldig te doorlopen. Daarom gaat de gemeente er pas na de zomervakantie mee verder.
De wethouder gaat eerst terug naar de gemeenteraad. “Ik wil eerst aan de gemeenteraad vragen of het besluit uit 2006 nog steeds draagvlak heeft. Toen heeft de raad namelijk bij het vaststellen van de ‘Visie Zwanenburgpark’ besloten dat de bestaande ondernemers grootschalig mogen uitbreiden. Als het antwoord ‘ja’ is, wil ik graag met de gemeenteraad bespreken wat de randvoorwaarden moeten zijn waaraan de plannen van de ondernemers moeten voldoen”, aldus de wethouder.
Het is de bedoeling dat de gemeente daarna de concept-randvoorwaarden voor uitbreidingsplannen van de ondernemers in het Nollebos bespreekt met de inwoners van de gemeente Vlissingen. Hen wordt gevraagd input te leveren, die de raad kan meenemen bij de definitieve besluitvorming over de randvoorwaarden.

Eerder genomen besluiten

In 2006 heeft de raad de ‘Visie Zwanenburgpark’ vastgesteld, inclusief een amendement dat luidde: “Grootschalige uitbreiding en bebouwing worden met uitzondering van nu in het gebied gevestigde en actief zijnde ondernemers (26-10-2006) en eventuele compenserende maatregelen als gevolg van de kustversterking, niet toegestaan.”

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Westduin in 2011 waren er geen concrete plannen. Het amendement kon dus niet worden vertaald in positieve bestemmingen voor de uitbreiding van de 2 in het gebied gevestigde bedrijven. De raad heeft toen wel het voornemen uitgesproken dat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden op het moment dat er een ruimtelijk aanvaardbaar en financieel onderbouwd plan wordt ingediend. Met alle daarbij behorende onderzoeken op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Voorleggen aan de raad

De gemeenteraad wordt gevraagd of nieuwe ontwikkelingen in het plangebied Westduin mogelijk zijn binnen het ruimtelijke- en toeristische beleid en amendement uit 2006. En dienen zij voorwaarden mee te geven voor de uitwerking van de plannen. Hierover mogen de inwoners meedenken.
Na definitieve besluitvorming over de randvoorwaarden door de gemeenteraad, zal de gemeente het plan van de ondernemers toetsen. Het college van B&W neemt vervolgens een besluit of de plannen passen binnen de voorwaarden en dus worden toegestaan of niet. Op dit voorbereidingsbesluit is inspraak mogelijk.

Lees ook:Presentatie visie ondernemers Nollebos!
Lees ook:Wat gebeurt er met het Vlissingse Nollebos?
Lees ook:Bebouwing Nollebos!
Lees ook:850 mensen vormen blok tegen bebouwing Nollebos
Lees ook:Toekomst Nollebos

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>