Hulst komt 130.000 euro tekort!

HULST - De Voorjaarsnota van de gemeente Hulst geeft een doorkijk op de inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar. De voorjaarsnota 2015 laat een nadelig saldo van circa 130.000 euro zien.

Het tekort wordt  enerzijds veroorzaakt door een lagere algemene uitkering van het gemeentefonds en een extra korting op het sociaal domein. Dit tekort bedraagt totaal 800.000 euro. Daarnaast werd er minder Delta dividend ontvangen.

De tegenvallers kunnen grotendeels worden opgevangen door extra inkomsten uit de precariobelasting, die onlangs werd ingevoerd. Daarnaast zijn er meer bouwleges ontvangen dan geraamd en kon door de lage rentestand een financieringsvoordeel worden gerealiseerd.

Met afsluiten van de jaarrekening 2014 is geconcludeerd dat de financiële positie van de gemeente Hulst onveranderd sterk is. Het financieel toekomstperspectief op basis van de mei-circulaire gemeentefonds in relatie tot de ontwikkeling van  economische omstandigheden, herijking van het belastinggebied en het volledig wegvallende Delta-dividend, blijft vooralsnog positief. Allesbepalend hierbij blijft de impact van eventuele verdere Rijksbezuinigingen in zijn algemeenheid en de realisatie van bezuinigingen in het sociaal domein (AWBZ/WMO, Jeugdwet en Participatiewet.)

Op basis van het coalitieprogramma “Samen voor Hulst”  blijft de gemeente Hulst streven naar een afgewogen inzet van financiële middelen, waarbij er ruimte dient te blijven voor noodzakelijke investeringen in economie en werkgelegenheid alsook versterking van de leefbaarheid in de kernen.

 

Lees ook:Hulst financieel op koers!
Lees ook:Hulst: Begroting 2017 biedt ruimte & perspectief!
Lees ook:Hulst houdt 1,75 miljoen over
Lees ook:Begroting Hulst in evenwicht!
Lees ook:Begroting gemeente Hulst uit de “boeken”!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>