Bijzondere bijstand!

VLISSINGEN - Inwoners van Walcheren met een laag inkomen, kunnen geld krijgen om bijzondere hoge kosten te betalen. Bijvoorbeeld als de wasmachine stuk gaat, als iemand huishoudelijke hulp nodig heeft of als iemand extra kosten heeft omdat hij/zij een AOW-uitkering, ziekte of handicap heeft. Dit heet bijzondere bijstand. De colleges van B&W van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben de beleidsregels voor bijzondere bijstand vastgesteld.

Financiële bijdrage

Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage voor alle mensen die een laag inkomen hebben (dat kan ook inkomen uit werk zijn) en weinig of geen eigen vermogen bezitten. Van jongeren tot 21 jaar met een laag inkomen, wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders. Als dat niet kan, kunnen zij ook bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand vraagt u op Walcheren aan bij Orionis Walcheren.

Eigen verantwoordelijkheid en maatwerk

In onze samenleving neemt iedereen verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Waar we kunnen, ondersteunen we elkaar. Binnen een gezin, familie, vriendenkring of buurt.
Porthos en Orionis Walcheren kunnen u helpen door te praten over wat nodig is. En over wat een mogelijke oplossing kan zijn. Als u geen beroep kunt doen op de mensen om u heen en er is geen andere voorziening die u kunt aanvragen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Aan de hand van uw situatie wordt bepaald of u bijzondere bijstand krijgt. Maatwerk, dat per persoon of gezin kan verschillen.

Eén gezin – één plan

De beleidsregels bijzondere bijstand zijn een vertaling van de algemene omschrijvingen van het Armoedebeleid. De Walcherse gemeenteraden hebben in december 2014 het Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 vastgesteld. Daarin staan de Walcherse visie, kaders en uitgangspunten.
Het armoedebeleid gaat uit van het principe ‘één gezin – één plan’. Dit betekent dat er samen met iemand of een gezin een aanpak wordt bepaald. Als er meerdere organisaties ondersteuning verlenen aan iemand of een gezin, doen zij dat samen en stemmen zij dat af. Dus mét elkaar in plaats van naast elkaar. En vooral: samen met de mensen waar het om gaat in gesprek zijn en blijven.

Verschil per gemeente

De Walcherse gemeenten doen al veel dingen hetzelfde, maar nog niet alles. Voor bijzondere bijstand wordt er gekeken naar uw eigen geld. Elke gemeente heeft daar eigen regels voor. De bijzondere bijstand voor het betalen van huishoudelijke hulp is ook niet hetzelfde. Voor inwoners van Middelburg heeft de gemeente een Persoonsvolgend budget. Orionis Walcheren kan u vertellen welke regels voor u gelden.
Naast bijzondere bijstand hebben de Walcherse gemeenten ook nog andere regelingen om bepaalde kosten te kunnen betalen. Bijvoorbeeld voor cultuur, sport of onderwijs. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websitewww.orioniswalcheren.nl.

De nieuwe Walcherse beleidsregels voor bijzondere bijstand gaan in op 1 augustus 2015, met uitzondering van de bijzondere bijstand voor de doelgroep ‘Chronisch zieken en gehandicapten’. Die gaat in op 1 oktober 2015.

Lees ook:Beleidsregels bijzondere bijstand
Lees ook:Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg!
Lees ook:Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens!
Lees ook:Gratis magazine met tips voor minima
Lees ook:Compensatie eigen risico vervalt!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>