Baggeren gemeente Goes!

GOES – Het Waterschap start in  augustus met het uitvoeren van onderhouds bagger werkzaamheden in de Goese Polder, Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge.

Waarom baggeren?

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger, onder andere uit gevallen blad en plantenresten. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat de waterloop ondieper wordt. Om dit te voorkomen moeten de waterlopen regelmatig worden gebaggerd.

Er zijn twee belangrijke redenen om te baggeren:

  • Waterkwantiteit

Sloten en andere wateren voeren water aan in droge perioden. En andersom, bij heftige regenval voert de sloot het overtollige water af. De doorstroming van water wordt belemmerd door bagger. Een ondiepe sloot kan minder water afvoeren, wat tot wateroverlast kan leiden.

  • Waterkwaliteit

In een ondiepe sloot kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn. Bij vorst kan een ondiepe sloot voor problemen zorgen. Als het water bevriest, is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is voor de vissen om te overwinteren.

Waar gaat de baggerspecie heen?

Afhankelijk van de milieukundige klasse indeling wordt het op verschillende manieren verwerkt. In sommige gevallen wordt de baggerspecie op de kant te verwerkt. Dit betekent dat de uitkomende specie langs de kant van de waterpartij wordt gedeponeerd. Wanneer de baggerspecie enigszins is opgedroogd en ingedikt (gerijpt), wordt de overgebleven grond verwerkt op het bestaande maaiveld en eventueel ingezaaid met graszaad. Deze bewerking kan alleen met schone specie en ook moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn. Overige baggerspecie wordt afgevoerd naar  het gemeentelijk baggerspeciedepot. Ernstig verontreinigde baggerspecie wordt naar een speciaal baggerspeciedepot buiten de gemeentegrenzen  afgevoerd.

De planning

De werkzaamheden starten in augustus in de Goese Polder. Hierna wordt er gebaggerd in in Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge. De verwachting is dat de werkzaamheden in december worden afgerond.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Koutstaat 0113-249671 of de heer G. Goedegebuure 0113 – 249838 van de gemeente Goes of de heer K. van Maasdam 06-53 35 6440 van het Waterschap.

 

Lees ook:Baggeren!
Lees ook:Baggeren sloten Vlissingen!
Lees ook:Baggeren in sloten!
Lees ook:Baggeren waterlopen In de kop van Schouwen!
Lees ook:Baggerwerken Clinge!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>