Masterplan Renesse!

RENESSE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwsen-Duivelandvheeft op 28 juli het concept Masterplan Renesse vastgesteld. Het concept Masterplan Renesse ligt tot en met 21 september 2015 ter inzage tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. U kunt het document hier digitaal raadplegen.

Zienswijzen

U kunt zienswijzen tot en met 21 september 2015 indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de heer R. de Winter. Dit kan per post (postbus 5555, 4300 JA Zierikzee) of via[email protected]. Wij beoordelen de zienswijzen en betrekken deze zo nodig bij het opstellen van het definitieve Masterplan Renesse.

Het Masterplan

De gemeenteraad heeft op 30 april 2015 het Toekomstperspectief Masterplan Renesse vastgesteld. Deze integrale ruimtelijke visie op Renesse, opgesteld met de dorpsraad, ondernemersvereniging, inwoners en ondernemers, is het eerste deel van het Masterplan en bepaalt de kaders, waarbinnen ontwikkelingen in en rond de kern Renesse kunnen plaatsvinden de komende 20 tot 30 jaren. De laatste maanden hebben we in overleg met de dorpsraad en ondernemersvereniging een uitvoeringsparagraaf met ontwikkelstrategie en projectenlijst opgesteld. Ofwel het tweede deel van het Masterplan. Deze uitvoeringsparagraaf vormt samen met het Toekomstperspectief het integrale concept Masterplan Renesse en maakt duidelijk hoe Renesse ook in de toekomst een prettige woon-, werk- en recreatieomgeving kan zijn voor een ieder.

De bij de gemeente bekende initiatieven hebben een plaats gekregen in het concept Masterplan en we hebben prioriteiten bepaald, onder meer voor de herinrichting van de openbare ruimte. Toekomstige initiatieven, die nu nog niet bekend zijn binnen onze gemeente, kunnen worden getoetst aan de opgaven, functionele en ruimtelijke uitgangspunten in het concept Masterplan Renesse. De gemeente heeft enerzijds een rol als aanjager/uitvoerder, door projecten zelf uit te voeren, belangrijke koppelingen te maken tussen projecten en gesprekken aan te gaan met ontwikkelaars. Anderzijds is de gemeente faciliterend, door initiatieven van derden zoveel mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van wijziging van het bestemmingsplan.

 

Lees ook:Opknapbeurt Jan van Renesseweg Renesse!
Lees ook:Uitkijken over Vrouwenpolderse strand!
Lees ook:Meepraten over de Vlissingse boulevard!
Lees ook:Herinrichting Vrouwenpolder!
Lees ook:Masterplan Campus Zeeland! op hoofdlijnen gereed

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>