Waarnemend burgemeester Reimerswaal!

MIDDELBURG – De commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, heeft afgelopen dinsdag de gemeenteraad van Reimerswaal geïnformeerd over zijn besluit om een waarnemend burgemeester in Reimerswaal aan te stellen. Zijn besluit volgt op een gesprek met de fractievoorzitters in de raad van Reimerswaal over de rapportage van de heer mr. G.J. Jansen, voormalig commissaris van de Koningin in Overijssel.

De heer Jansen is eerder dit jaar als externe, gezaghebbende gesprekspartner gevraagd in beeld te brengen wat volgens betrokkenen de oorzaken van en mogelijke oplossingen zijn voor de onenigheid, die is ontstaan voor de start van de benoemingsprocedure burgemeester in Reimerswaal. Deze benoemingsprocedure is aan de orde in verband met het vertrek per 1 mei 2016 van de huidige burgemeester, de heer A.J. Huisman, die op zijn verzoek eervol ontslag is verleend.

In zijn brief aan de gemeenteraad benadrukt de commissaris van de Koning dat de gemeente Reimerswaal een gemeente is die zijn zaken in het algemeen goed op orde heeft. In die context moet de rapportage zijns inziens dan ook gelezen worden. Tegelijkertijd wordt in de rapportage geconstateerd dat de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente om verschillende redenen zodanig onder druk staan, dat zij een evenwichtige besluitvorming soms in de weg staan. De commissaris geeft aan dat de gemeente Reimerswaal hierin zeker niet uniek is. Goed openbaar bestuur is geen vanzelfsprekendheid en vraagt continu onderhoud en aandacht. Dat geldt voor alle overheden.

In zijn rapportage beveelt de heer Jansen onder meer aan een agenda voor verbetering op te stellen en uit te voeren, die tot doel heeft om verstoorde onderlinge verhoudingen te herstellen en de duale bestuurlijke verhoudingen binnen het gemeentebestuur te verbeteren. Naast de reguliere taken van burgemeester zal de waarnemend burgemeester zich hiervoor in samenwerking met de gemeenteraad en het college gedurende de waarnemingsperiode inzetten.

Wie de waarnemend burgemeester in Reimerswaal wordt is nog niet bekend. Zoals te doen gebruikelijk in Zeeland vinden voorafgaand aan de benoeming van een waarnemend burgemeester door de commissaris van de Koning nog kennismakingsgesprekken plaats tussen de beoogde waarnemer en de fractievoorzitters en de wethouders van een gemeente. In het belang van de privacy van betrokkene vinden deze gesprekken in vertrouwelijkheid plaats.

In verband met zijn besluit om een waarnemend burgemeester aan te stellen heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de burgemeestersvacature in Reimerswaal nog niet open te stellen. Na de zomervakantie dit jaar zal de commissaris  wederom met de fractievoorzitters in overleg treden over de openstelling van de burgemeestersvacature.

Lees ook:Piet Zoon waarnemend burgemeester Reimerswaal!
Lees ook:P.A. Zoon blijft waarnemend burgemeester Reimerswaal!
Lees ook:Burgemeester Demmers blijft (voorlopig) in Vlissingen!
Lees ook:Peter Cammaert waarnemend burgemeester in Sluis!
Lees ook:Marcel Fränzel waarnemend burgemeester Noord-Beveland!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>