Provincie gaat voor vestigingsklimaat en economische innovatie!

MIDDELBURG - De Provincie Zeeland wil, ondanks de krappe financiële positie, blijven investeren in Zeeuwse opgaven. In de begroting moeten daarom keuzes worden gemaakt. De nieuwe begroting bestaat daarom uit een investeringsagenda en een beperkt aantal opgaven, waarin vestigingsklimaat en economische innovatie centraal staan.

Dat staat in de Voorjaarsnota van Gedeputeerde Staten. Met de Voorjaarsnota schetsen Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen voor de begroting 2017. Die is ‘zerobased’: alle budgetten zijn opnieuw bezien en gewogen. Inwoners konden de afgelopen maanden ook hun mening geven over onderwerpen die voor hen van belang zijn, ook daar waren vestigingsklimaat en economie een prioriteit. De begroting krijgt ook een andere indeling om de investeringsagenda en de opgaven inzichtelijker te maken.

Voor de ambities die het provinciebestuur heeft is van 2017 tot en met 2019 minimaal 120 miljoen euro nodig, maar vanwege onder andere de korting op het provinciefonds (de bijdrage van het Rijk) heeft de Provincie nu 87,5 miljoen beschikbaar.

Investeringsagenda

Daarvan wil het college de komende drie jaar in totaal 28,5 miljoen euro investeren in:

  • Versterken van de kennisinfrastructuur door Campus Zeeland
  • Investeren in economische innovatie
  • Werken aan de Zeeuwse infrastructuur
  • Verbeteren van de vestigingslocaties voor bedrijven
  • Verder gaan met de uitvoering van het Programma Zuidwestelijke Delta

Eventueel resterend budget van de investeringsagenda gebruiken we om afspraken voor natuurontwikkeling zo goed mogelijk na te komen.

In vergelijking met andere provincies heeft Zeeland weinig te besteden. Deze investeringsagenda heeft daarom alleen kans van slagen als ook partners bijdragen.

Opgaven

De Provincie wil de opzet van de nieuwe begroting aan laten sluiten bij de Zeeuwse opgaven. Die lopen niet vanzelf parallel met de werkwijzen en de structuur van de provinciale beleidsvelden. Daarom wil de Provincie meer gaan werken met integrale budgetten en het inrichten van teams voor belangrijke opgaven. Uit verschillende budgetten gaat geld bij elkaar gebracht worden voor de opgaven:

  •  Zichtbaar Zeeland, aanpak voor gebiedsmarketing en promotie
  • Een aantrekkelijk Zeeland, een aantrekkelijke kust
  • Circulaire Economie en Energie
  • Leefbaarheid en Stad

Voor (de afronding van) grote projecten reserveren we in afwachting van besluitvorming in PS voorlopig een bedrag van 1 miljoen euro per jaar extra.

Kiezen

Om de ambities en de benodigde middelen te realiseren, is het, naast inzet op het verhogen van de inkomsten, ook nodig om zaken niet meer, of minder te doen. Zo stelt het college een minimaal uitvoeringsniveau van wettelijke taken (fauna- en infrabeheer) voor, een vacaturestop voor de organisatie en het beperken van proceskosten, zoals inhuur.

Vaste lasten

De Provincie heeft vaste (wettelijke) taken (zoals beheer en onderhoud provinciale wegen en natuurbeheer) en ondersteunt instellingen. Deze kosten, ruim 130 miljoen euro per jaar, zijn in beeld gebracht en liggen voor het grootste deel vast. Wel zal de Provincie onderzoeken of die kosten de komende jaren naar beneden kunnen. Zo zullen de bijdragen aan instellingen worden geanalyseerd op hun invloed op de provinciale ambities.

Provinciale Staten bespreken de Voorjaarsnota op 3 juni. In november wordt de definitieve Begroting 2017 vastgesteld.

Lees ook:Begroting 2017 Provincie Zeeland maakt investeren mogelijk!
Lees ook:Dure nasleep Thermphos
Lees ook:Zeeuwse begroting: focus op basistaken
Lees ook:Meevaller provincie Zeeland!
Lees ook:Zeeland grijpt financieel in!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>