“Persoonsgegevens veilig bij Porthos”?!?

MIDDELBURG - Hoe gaat Porthos om met persoonsgegevens van inwoners van Walcheren die zorg en ondersteuning nodig hebben? Zijn de medewerkers van Porthos die hierover gaan deskundig? Dit zijn vragen van de gemeenteraad van Middelburg aan het college van burgemeester en wethouders. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld die te maken hebben met privacy, omdat de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Walcherse gemeenten hebben hiervoor de organisatie Porthos opgericht, het aanspreekpunt voor alle inwoners die te maken krijgen met zorg en ondersteuning.  

Uitgangspunten Porthos

De belangrijkste uitgangspunten zijn oog voor veiligheid en integrale ondersteuning. Daarom gaat Porthos in gesprek met gezinnen. Want alleen met dit persoonlijke contact is het mogelijk om een goede inschatting te kunnen maken van wat nodig is. Bij de integrale aanpak gaat het erom dat Porthos niet alleen de individuele hulpvraag van bijvoorbeeld een kind oppakt, maar kijkt naar wat het gehele gezin nodig heeft. Bij veiligheid gaat het erom dat Porthos een regierol heeft over de inzet van alle bij een casus betrokken (zorg)organisaties.
Een belangrijk ‘instrument’ om veiligheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden, is het in een vroeg stadium delen van beschikbare en relevante informatie.

Gekwalificeerde medewerkers

De taken van Porthos liggen op meerdere terreinen. Voor het invullen van de regierol, het organiseren van de best passende zorg en ondersteuning én het doelmatig inzetten van overheidsgeld, zijn gekwalificeerde mensen nodig. De klantondersteuners van Porthos hebben allemaal minimaal HBO niveau. Het zijn ambtenaren omdat ze in dienst zijn van een gemeente, maar ze hebben vaak een achtergrond als professional in zorg en ondersteuning.
Porthos besteedt veel aandacht aan (wettelijk verplichte) trainingen en aan vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken.

Zorgvuldigheid

Eén van de instrumenten die Porthos nodig heeft om deze taken goed te kunnen invullen, is de beschikbaarheid van (soms) persoonlijke informatie. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeenten en Porthos goed omgaat met hun gegevens.
Er zijn veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat gegevens van inwoners beschermd worden, nooit zomaar gebruikt worden en alleen bekeken worden door medewerkers van Porthos als dat nodig is. Porthos hanteert hiervoor een privacyprotocol en ook hebben alle medewerkers een ambtseed afgelegd.

Lerende praktijk

Op het gebied van privacy is een landelijke discussie gaande. Wetgeving is ingewikkeld en geeft niet altijd een antwoord op hoe je tegelijkertijd privacy beschermt, oog hebt voor veiligheid én werkt volgens het principe ’1 gezin-1 plan-1 regisseur’. De Nederlandse regering wil in een ‘lerende praktijk’ met elkaar ontdekken hoe je dit het beste doet.

Zie voor meer informatie en veelgestelde vragen de website van Porthos.

Lees ook:Veranderingen zorg en ondersteuning!
Lees ook:Themabijeenkomst Porthos!
Lees ook:Zorgvragen naar Porthos!
Lees ook:Porthos: PGB-betaalproblemen melden!
Lees ook:Dag van de Mantelzorg!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>