Kadernota Natuurvisie!

BRESKENS - In de kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022 zijn de kaders geschetst voor de verschillende onderdelen van het provinciale natuurbeleid. U kunt hierop reageren. Reacties op de kadernota kunt u tot 24 september 2016 aan ons sturen.

Procedure

Gedeputeerde Staten stelden op 31 mei 2016 de kadernota Natuurvisie vast. De onderdelen van het provinciale natuurbeleid die u terug vindt in deze kadernota zijn: natuurbescherming, natuurbeheer, natuurontwikkeling, natuurherstel, natuurverbreding, natuurbeleving en landschap. De kadernota is aan Provinciale Staten voorgelegd.

In de openbare vergadering van 15 juli 2016 maakten Provinciale Staten keuzes over de invulling van de verschillende onderdelen van het natuurbeleid. De kaders en beleidskeuzes worden verder uitgewerkt in de definitieve Natuurvisie die 16 december 2016 ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Reageren?

Uw reactie op de kadernota kunt u tot 24 september 2016 sturen aan:[email protected] of Provincie Zeeland, afdeling Water, Bodem en Natuur, postbus 6001, 4330 LA  Middelburg, onder vermelding van “reactie kadernota Natuurvisie”.
Het gaat hier niet om een formele inspraakprocedure, maar om het informeren over de huidige stand van zaken en de beleidskeuzes van Provinciale Staten. Alle reacties worden gebundeld en bij het advies voor de vaststelling van de Natuurvisie gevoegd.

Lees ook:Overstag-kadernota Maatschappelijke voorzieningen!
Lees ook:Wmo-kadernota!
Lees ook:Laatste vergadering Provinciale Staten van dit jaar
Lees ook:Inspraakprocedure ontwerp-gebiedsvisie Schelphoek!
Lees ook:Nieuw logo Provincie Zeeland!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>