Inspraakprocedure ontwerp-gebiedsvisie Schelphoek!

SEROOSKERKE (SD) – Het ontwerp van de gebiedsvisie Schelphoek bij Serooskerke (SD) en het inventarisatiedocument liggen in het kader van de inspraakprocedure vanaf 15 augustus tot en met 26 september 2016 ter inzage.

Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt u deze inzien in de leesruimte. Ook kunt u de ontwerp-gebiedsvisie Schelphoek hier raadplegen.

De visie

Na een intensief traject met bijeenkomsten met de daarvoor ingestelde klankbordgroep Schelphoek en betrokken inwoners is de ontwerp-gebiedsvisie Schelphoek gereed om de formele inspraak in te gaan. In de visie zijn de mogelijkheden beschreven voor de inrichting van het gebied Schelphoek, zowel binnendijks als buitendijks. De hoofdlijn van de visie zet in op zonering van het gebied. Op basis van deze zonering is het doel om de kwaliteiten te behouden en versterken. De visie geeft thematisch aan waar de opgaven voor de komende jaren liggen zoals het versterken van de natuur, verbeteren van routestructuren, betere bebording en informatievoorziening, verbeteren trailerhelling en havenplateau, opwaarderen recreatief karakter met bijbehorende voorzieningen. In opdracht van de gemeenteraad is stedenbouwkundig onderzocht wat de ruimtelijke draagkracht is van het gebied en welke bouwvolumes en functies vanwege de kwetsbaarheid van het gebied in de toekomst aanvaardbaar zijn.

Reageren

Van maandag 15 augustus tot en met maandag 26 september 2016 kan iedereen een inspraakreactie geven op het ontwerp van de gebiedsvisie Schelphoek. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u telefonisch op (0111) 452 259 of via het emailadres [email protected], vanaf 22 augustus tot en met 22 september 2016, een afspraak maken met Kitty Henderson van de afdeling Ruimte en Milieu.

Procedure

Alle tijdig ingekomen reacties verwerken wij in een eindverslag. Op grond van de reacties kijken we of aanpassing van de visie nodig is. Vervolgens wordt de definitieve visie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit staat gepland voor november 2016. Als de visie is vastgesteld wordt u hierover via een publicatie geïnformeerd.

 

 

Lees ook:Gebiedsvisie Schelphoek!
Lees ook:Ontwerp bedrijventerreinenprogramma Schouwen-Duiveland
Lees ook:Visiedocument Krachtig verbonden!
Lees ook:Meningen ‘Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland’ gevraagd
Lees ook:Circus Renz International te gast in Serooskerke

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>