Stimulans eigen woning door gevarieerd aanbod en bouwgrond in erfpacht!

ZIERIKZEE – Het college van Schouwen-Duiveland doet een voorstel aan de gemeenteraad om het stedenbouwkundig plan Poortambacht 11 in Zierikzee aan te passen.

Om het eigen woningbezit te stimuleren gaat de gemeente twee concrete maatregelen treffen. Ten eerste biedt zij de mogelijkheid om bouwgrond op het hele eiland door middel van erfpacht uit te geven. Ten tweede stelt het college van burgemeester en wethouders de raad voor het stedenbouwkundig plan Poortambacht 11 zodanig aan te passen dat dit meer inspeelt op de wensen van toekomstige bewoners. In het aangepaste plan worden verschillende typen appartementen en huizen in diverse prijsklassen aangeboden, wat een pallet aan mogelijkheden biedt voor de diverse doelgroepen. Alle appartementen zijn sowieso levensloop geschikt.

Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om een deel van de appartementen zowel in de koop als huur aan te bieden. De aanpassingen van het plan leiden ook tot minder nieuwe woningen. In het nieuwe stedenbouwkundig plan zijn in plaats van 144 nu 138 wooneenheden opgenomen.

Er is ook een nieuw product, de uitgifte van 12 kavels voor de bouw van een vrijstaande woning. In een kavelpaspoort zijn de randvoorwaarden (o.a. maximale nok- / goothoogte en onderlinge afstanden) vastgelegd waarbinnen naar eigen ontwerpvrijheid een vrijstaande woning kan worden gebouwd.

Door erfpacht geen investering in bouwgrond nodig

Samen met het aangepaste stedenbouwkundig plan kunnen kopers de grond onder de nog te realiseren woning in erfpacht nemen in plaats van aan te kopen. Het aanbieden van de uitgifte van bouwgrond via erfpacht moet een grotere doelgroep bereiken, de groep consumenten die vandaag de dag nog te weinig leenvermogen heeft door de terughoudendheid in financiering bij banken. Door grond in erfpacht af te nemen, hoeven deze consumenten niet te investeren in de bouwgrond. De te betalen vergoeding voor de erfpacht, de canon is binnen de wettelijke regels fiscaal aftrekbaar voor de consument.

Er is sprake van een publieksvriendelijke erfpacht: de keuze voor erfpacht ligt bij de koper, de afnemer mag te allen tijde de erfpacht afkopen, er is helderheid en zekerheid rondom de canonontwikkeling en er vinden geen grondwaardeherzieningen plaats.

Bedrijfsgrond

In het voorstel tot uitgifte van bouwgrond wordt ook aan ondernemers de mogelijkheid geboden bouwgrond op bedrijventerreinen in erfpacht te nemen naast de gebruikelijke uitgifte in volle eigendom.

 

Lees ook:Woningbouwplan Oostkenshil 2
Lees ook:Erfpachtinstrument bij de uitgifte van woningbouwkavels!
Lees ook:Pilot Erfpacht Bouwgrond!
Lees ook:Overeenstemming over de bouw van 178 appartementen op de Kop van het Dok!
Lees ook:Appartementen Scheldekwartier!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>