Afval scheiden loont!

KAPELLE – De inwoners van de gemeente Kapelle hebben de  eerste acht maanden van dit jaar hun grijze restafvalcontainer 40% minder vaak aangeboden ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Hierdoor kan het restafval in 2017 in drie dagen worden opgehaald in plaats van vier dagen. Inwoners die hun restafval minder hebben aangeboden, zullen dit terug zien in een lagere afvalstoffenheffing.

Diftar

Sinds 1 januari 2016 werkt de gemeente Kapelle volgens het principe Afval scheiden loont. Een belangrijke stap op weg naar minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Het systeem waar de gemeente mee werkt, heet Diftar: meer scheiden betekent dat de grijze restcontainer minder snel vol is en dus minder vaak geleegd hoeft te worden. Hoe minder vaak inwoners hun grijze container aan de weg zetten, hoe minder afvalstoffenheffing zij betalen. Inwoners konden € 5 verdienen voor elke keer dat ze hun container niet aan de straat zetten. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel, dat betaalt iedereen, en een variabel deel. Huishoudens die hun afval zo goed scheiden dat ze de grijze container niet hoeven aan te bieden, betalen in 2016 alleen het vaste deel (€ 131,15 voor een eenpersoonshuishouden en € 182,65 voor een meerpersoonshuishouden). Huishoudens die hun container 20x of meer aanbieden, betalen 100 euro voor het variabele deel. De tarieven voor 2017 zijn nog niet bekend, die worden in december vastgesteld door de raad.

Resultaten

Het afval dat netjes gescheiden wordt, stijgt. Het ingezamelde GFT-afval steeg met 15%. Het papier is ongeveer gelijk gebleven en het ingezamelde kunststof steeg met 100%. Dit laatste komt vooral doordat drankkartons sinds 1 januari 2016 bij het kunststofafval mogen. De hoeveelheid restafval die werd aangeboden, was 25% minder dan vorig jaar. Als we deze lijn de rest van het jaar vasthouden, is het restafval per inwoner gezakt van 192 kg naar 134 kg per jaar. Het streven is de landelijke norm van 100 kg per inwoner per jaar.

Nog beter

Ondanks het feit dat de hoeveelheid restafval ten opzichte van voorgaand jaar flink is gedaald, kan het nog beter. Uit een recent onderzoek blijkt dat er in restafvalcontainers toch nog veel waardevolle afvalstromen zitten die gemakkelijk gescheiden kunnen worden aangeboden. Zo bestaat een derde van het restafval in de grijze container (in gewichtspercentage) nog steeds uit Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Verder bestaat het restafval nog uit 10% kunststofverpakkingsmateriaal en drankkartons. Ook wordt in de restafvalcontainers nog veel elektronische apparatuur aangetroffen. Deze apparatuur moet naar de milieustraat worden gebracht.

Lees ook:Afval scheiden loont!
Lees ook:Afval scheiden loont!
Lees ook:Kapelle bespaart op afvalstoffenheffing!
Lees ook:Afval scheiden loont écht!
Lees ook:Op weg naar minder restafval

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>