Samen werken aan preventie

KAPELLE – Naar aanleiding van de decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Werk & Inkomen heeft de gemeente Kapelle besloten in 2016 een preventiebeleid op te stellen voor het hele Sociale Domein.

De gemeente Kapelle wil een weerbare, sterke samenleving waarin burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen, indien nodig met ondersteuning. Het centrale doel van het preventiebeleid is: “De gemeente Kapelle wil burgers in hun kracht zetten en zelfredzaamheid bevorderen waardoor minder Kapelse burgers een beroep hoeven doen op professionele ondersteuning vanuit het Sociaal Domein, zoals Wmo-maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en bijstand.”

Gedurende dit jaar is een traject doorlopen om te komen tot thema’s en speerpunten voor het preventiebeleid. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden in de drie kernen, waar inwoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden, en er is gesproken met welzijnswerkers en (maatschappelijke) organisaties zoals zorgaanbieders, de woningstichting en maatschappelijk werk, maar ook met bijvoorbeeld de wijkagent, kerken en verenigingen.

Dit alles heeft geleid tot een aantal speerpunten en kaders, op basis waarvan het preventiebeleid verder vormgegeven is in samenwerking met de partners van het Buurtteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Gebieds Gericht Team jeugd. Het uiteindelijke stuk, de Kadernota Preventiebeleid Sociaal Domein gemeente Kapelle, wordt 20 december 2016 in de gemeenteraad besproken. Hoe we onze voornemens gaan uitvoeren wordt hierna verder uitgewerkt. De kadernota is te vinden op www.kapelle.nl > Bestuur en organisatie > Agenda (Raadsstukken).

We willen iedereen die heeft meegedacht in dit traject nogmaals hartelijk danken voor hun ideeën.

Lees ook:Vrijwilligers Adviesraad Sociaal Domein gezocht!
Lees ook:Kadernota Natuurvisie!
Lees ook:Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Middelburg
Lees ook:WMO-raad Veere zoekt nieuwe leden
Lees ook:Samen werken aan preventie!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>