Erfpachtinstrument bij de uitgifte van woningbouwkavels!

KRUININGEN - U kunt in de gemeente Reimerswaal blijven kiezen voor aankoop van grond of voor het in erfpacht nemen daarvan, als het gaat om door de gemeente aangeboden woningbouwgrond. Na een pilot van ruim een jaar, waarin in alle dorpen woningbouwkavels in erfpacht uitgegeven konden worden, heeft de raad besloten het erfpachtinstrument voort te zetten.

Wat is erfpacht?
Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter het recht geeft om de grond, die in eigendom is van een ander, binnen de overeengekomen voorwaarden te gebruiken. De term ‘zakelijk recht’ betekent dat de erfpacht niet gebonden is aan een persoon, maar aan een zaak. Bij erfpacht is de ‘zaak’ het perceel grond dat in erfpacht wordt uitgegeven. De erfpachter krijgt tegen een vergoeding een recht op de grond dat nagenoeg gelijk is aan het eigendomsrecht. Zo mag er bijvoorbeeld een woning op worden gebouwd, verbouwd en verkocht. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van de grond heet de canon. Deze is op dit moment nog fiscaal aftrekbaar.

Momenteel worden er strenge (financiële) eisen gesteld aan het verlenen van een hypotheek. Wanneer u geïnteresseerd bent in een woningbouwkavel, biedt erfpacht u wellicht mogelijkheden. Door de grond in erfpacht af te nemen in plaats van deze aan te kopen, vermindert uw financieringsbehoefte. U hoeft de grond niet te financieren, maar alleen de kosten voor de woning. Dit vergroot de kans om de financiering rond te krijgen.

Spelregels
De spelregels voor de uitgifte van woningbouwgrond in erfpacht zijn neergelegd in de ‘Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels Reimerswaal 2015’.
De belangrijkste spelregels zijn:

  1. Er bestaat geen verplichting om bepaalde kavels woningbouwgrond in erfpacht af te nemen. U kunt er dus ook voor kiezen om de grond ‘gewoon’ aan te kopen.
  2. De uitgifte in erfpacht is eeuwigdurend. Bij een mogelijk latere aankoop van de grond komt een eventuele stijging van de waarde van de grond in de loop der jaren volledig ten gunste van de erfpachter, maar ook een waardedaling komt ten laste van de erfpachter.
  3. De totale prijs van het perceel bouwgrond op het moment waarop de erfpachtovereenkomst tot stand komt, is het uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde canon.
  4. Per 1 januari 2015 is de uitgifte van bouwgrond onder eeuwigdurende erfpacht onder het btw-regime gebracht. Erfpachtovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 worden afgesloten vallen onder het btw-tarief van 21%. Om te voorkomen dat de erfpachter de over de totale grondprijs verschuldigde 21% btw ineens moet voldoen aan het begin van de pachtperiode, draagt de gemeente de verschuldigde btw af aan de fiscus. Hiertoe wordt de erfpachtcanon berekend over de totale grondprijs inclusief btw.
  5. Tijdens de looptijd van de erfpacht kan de grond op ieder moment door de erfpachter worden gekocht tegen de oorspronkelijke (historische) bouwgrondprijs, vermeerderd met het bedrag dat de gemeente aan de fiscus heeft afgedragen. Dit betekent in feite dat erfpachter de bouwgrond in de toekomst dient aan te kopen voor de historische bouwgrondprijs, vermeerderd met het nominaal door de gemeente afgedragen bedrag aan btw.
  6. Voor het bepalen van de canon wordt uitgegaan van het gemiddelde van de rentepercentages van geldleningen met een looptijd van 20 jaar waartegen de gemeente kan lenen bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Dit rentepercentage wordt verhoogd met 0,50% als vergoeding van de kosten van de gemeentelijke administratie. Als ondergrens voor het canonpercentage wordt 3% aangehouden.
  7. De erfpachtcanon wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het CBS.

Informatie
Op www.reimerswaal.nl/beschikbarewoningbouwkavels kunt u het actuele gemeentelijke aanbod van woningbouwkavels bekijken. Wilt u meer weten over de uitgifte in erfpacht van woningbouwkavels? Of heeft u een woningbouwkavel op het oog en wilt u laten berekenen wat u per maand aan canon verschuldigd zou zijn, wanneer u deze kavel in erfpacht zou afnemen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hoogesteger van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 14 0113.

 

Lees ook:Stimulans eigen woning door gevarieerd aanbod en bouwgrond in erfpacht!
Lees ook:Fiscaal gunstig erfpacht afsluiten!
Lees ook:Woningbouwplan Oostkenshil 2
Lees ook:Pilot Erfpacht Bouwgrond!
Lees ook:Eeuwigdurende erfpacht!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>