Baggeren sloten Vlissingen!

VLISSINGEN – Waterschap Scheldestromen is gestart met baggeren van de sloten in de gemeente Vlissingen. Hierdoor blijft de waterkwaliteit goed en een goede doorstroming van water in de sloten behouden. In principe wordt iedere kleine sloot gebaggerd. Bij grote sloten (bovenbreedte van meer dan 11 meter) wordt eerst gekeken of baggeren noodzakelijk is. Er wordt tot medio maart 2017 gebaggerd.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd en wat betekent dit voor u?

Voordat er gebaggerd kan worden, maait de aannemer de oevers van de waterloop. Daarna wordt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan of schuifboot de baggerspecie opgegraven. Het in te zetten materieel wordt afgestemd op de waterlo(o)p(en) en omgeving. In uw omgeving wordt de baggerspecie op 2 verschillende manieren verwerkt. Waar mogelijk wordt de baggerspecie op de oever verspreid. Omdat dit in uw omgeving niet overal kan, wordt ook een deel van de baggerspecie afgevoerd. Na de werkzaamheden kan het nog even een kaal zicht zijn, maar de natuur herstelt zich vanzelf. Na enige tijd ziet u weer een mooie, begroeide oever.

Baggerspecie op de kant

Een deel van de uitkomende baggerspecie wordt op de oever verspreid. Omdat de baggerspecie zich dan voor het eerst vermengt met zuurstof, kan dat enige stank veroorzaken. Dit betekent niet dat het verontreinigd is. Afhankelijk van de weersomstandigheden, moet de baggerspecie ongeveer 2 maanden drogen voordat het verwerkt kan worden. Zodra de baggerspecie is opgedroogd, wordt de voedingsrijke bouwstof in de oever verwerkt. Deze methode van baggerverwerking is goedkoop en milieuvriendelijk.
Zoals aangegeven zijn we voor het verwerken van de baggerspecie wel zeer afhankelijk van het weer. Daarom kunnen we niet exact aangeven wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond.

Baggerspecie afvoeren

Het andere deel van de uitkomende baggerspecie wordt opgeladen en met een vrachtwagen of met een kar naar een stuk land of een baggerspeciedepot afgevoerd. De vrachtwagens die de baggerspecie afvoeren, rijden een aantal keer per dag heen en weer en kunnen dus geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Waarom baggeren?

Op de bodem van waterlopen (zoals sloten en vijvers) verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen voeren gemeenten en het waterschap regelmatig onderhoud uit door te baggeren.

Zie de website van Scheldestromen om te zien in welke gebieden dit jaar gebaggerd wordt.

Lees ook:Baggeren in sloten!
Lees ook:Baggeren waterlopen In de kop van Schouwen!
Lees ook:Baggerwerken Clinge!
Lees ook:Baggeren gemeente Goes!
Lees ook:Baggeren!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>