Ontwerp bedrijventerreinenprogramma Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE – Op grond van de inspraakverordening ligt het ontwerp van het bedrijventerreinenprogramma van 20 maart 2017 tot en met 1 mei 2017 voor iedereen ter inzage.

Tijdens openingstijden in het gemeentehuis of digitaal.

Ontwerp bedrijventerreinenprogramma

Ons huidige bedrijventerreinenprogramma dateert van 2011 en voldoet niet meer aan het huidige provinciale beleid. Een van de wijzigingen is dat solitaire bedrijfslocaties groter dan één hectare voortaan worden aangemerkt als kleinschalige bedrijventerreinen. Een andere reden is dat op grond van de ladder voor duurzame verstedelijking een actueel bedrijventerreinenprogramma noodzakelijk is bij uitbreiding van bedrijventerreinen. Met dit bedrijventerreinenprogramma streeft de gemeente naar een kwantitatief en kwalitatief evenwicht wat betreft vraag en aanbod van bedrijfspercelen. Het is belangrijk om de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen op orde te houden en een aantrekkelijk investerings-klimaat te garanderen voor bedrijven. Om te komen tot een nieuw bedrijventerreinenprogramma hebben we ons laten adviseren door adviesbureau STECgroep. Het concept van het bedrijventerreinenprogramma is besproken met een afvaardiging van Ondernemerskring Schouwen-Duiveland.

Informatieavond

Op dinsdagavond 4 april aanstaande houden we een openbare informatieavond voor belangstellenden met een presentatie van het programma. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en u kunt uw reactie geven. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee.

Reageren

Tot en met 1 mei kunt u uw reactie geven. Bij voorkeur een schriftelijke reactie gericht aan burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Wilt u mondeling reageren dan kunt u daarvoor een afspraak maken met Kitty Henderson van de afdeling Ruimte en Milieu, (0111) 452 259, e-mailadres: [email protected].

Procedure

Na de inspraakperiode volgt het voorstel aan de gemeenteraad om het bedrijventerreinenprogramma vast te stellen. De planning is dat dit aan de orde komt in de raadsvergadering van 29 juni 2017.

 

Lees ook:Inspraakprocedure ontwerp-gebiedsvisie Schelphoek!
Lees ook:Informatieavond pleegzorg Juvent Schouwen-Duiveland!
Lees ook:Overstag-kadernota Maatschappelijke voorzieningen!
Lees ook:Inspraakavond afvalinzameling
Lees ook:Kermissen Schouwen-Duiveland

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>