Activiteiten Middelburgse Vleeshal

MIDDELBURG – De Vleeshal Vrienden maken 27 mei een fietstocht langs een aantal kunstwerken in de openbare ruimte. Een woordvoerder: “We starten aan Vleeshal Markt, bij de fontein van Ilya & Emilia Kabakov en fietsen langs 5 werken die geplaatst zijn voor het project Kunst in de wijken. Dit zijn: Huizen in Sint Laurens van Lara Almarcegui, Quintet van Maze de Boer, You Mean So Much To Me van Hendrik-Jan Hunneman, De Moeders van Klarenbeek van Birthe Leemeijer en De Ontknopping van Atelier van Lieshout. We houden bij ieder werk even halt voor een korte uitleg. Tijdens de fietstocht wordt er een klein hapje en drankje aangeboden.Voor deelname aan de Vrienden Fietstocht is een fiets vereist. Het is mogelijk een fiets te huren voor € 6. Voor Vleeshal Vrienden is deze activiteit gratis, voor mensen die nog geen lid zijn van de Vleeshal Vrienden kost deze activiteit € 5,- (plus eventueel de kosten voor het huren van een fiets). Je kunt natuurlijk ook Vleeshal Vriend worden , voor slechts 50€ per jaar.

Wil je meefietsen, meld je dan aan voor 19 mei  via [email protected] o.v.v. Vrienden Fietstocht. Vermeld hierbij  met hoeveel personen je komt, of er iemand van de groep nog geen Vriend is en hoeveel mensen gebruik willen maken van de fietsenverhuur.

Filmavond: Why Patterns?
Met introductie door Noemi Smolik
27 mei 2017, 19:00—21:00
Vleeshal Markt
Film Still: ‘Tactile Drawing‘, Milan Grygar, 1969

In het kader van de groepstentoonstelling Why Patterns? presenteert Vleeshal op zaterdag 27 mei een uitgebreid filmprogramma met werk van Milan Grygar en Hannah Weinberger. De selectie werpt een ruimere blik op de filmen van Hannah Weinberger en biedt een context aan de (gefilmde) performances van Milan Grygar.

In het eerste deel van de avond kijken we naar enkele korte films van Milan Grygar. Criticus en curator Noemi Smolik, die in 2015 een grote overzichtstentoonstelling samenstelde bij ZKM over het werk van de Tsjechische geluidskunstenaar, is door Vleeshal uitgenodigd om zijn werk te introduceren. Na een korte pauze richten we onze blik op de dromerige, filmische werken van Hannah Weinberger. Dit onderdeel zal worden ingeleid door directeur Roos Gortzak.

De filmvoorstelling vindt plaats in Vleeshal Markt, te midden van de tentoonstelling Why Patterns?. Het evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk.

So You Don’t Get Lost in the Neighborhood #9
met Lysandre & Bert Begijn
28 mei 2017, 14:00—17:00
Startpunt: Bushalte Drop, Waterlandkerkje 
Voor So You Don’t Get Lost in the Neighborhood nodigt Vleeshal  Zeeuwse kunstenaars uit de rol van kompas op zich te nemen en het publiek mee te nemen naar plekken in Zeeland die voor hen interessant of inspirerend zijn.Op zondag 28 mei nemen vader en dochter Bert en Lysandre Begijn ons mee op een fietstocht door de Zeeuwse polders en langs de kleine landelijke kerkjes in het grensgebied met België. Voor beide schilders – die elk hun eigen praktijk hebben – is het Zeeuwse desolate landschap fundamenteel verbonden aan hun werk: de kerkelijke architectuur, de spirituele sfeer en het landschap keren herhaaldelijk terug als onderwerp, hoewel de stijl sterk van elkaar verschilt.

Tijdens de fietstocht zullen Bert en Lysandre Begijn op verschillende momenten stoppen om uitleg te geven over hun werk in relatie tot het omringende landschap. We vertrekken om 14:00 vanuit Waterlandkerkje (bushalte Dorp). Vanuit daar fietsen we richting Waterland Oudeman en via Sint Jan in Eremo naar Sint Margriete. In ‘t Oud Gemeentehuis wordt kort gepauzeerd om te genieten van een koffie of lokaal biertje. Na de pauze wordt de terugtocht ingezet naar het ontmoetingspunt in Waterlandkerkje.

Voor deze So You Don’t Get Lost in the Neighborhood #9 is een fiets vereist. Het is mogelijk om bij het vertrekpunt in Watervliet een fiets te huren voor €12,50, echter is de capaciteit beperkt (9). Mocht je een fiets willen huren, is het aan te raden snel te reserveren via [email protected] o.v.v. Fietstocht Bert en Lysandre Begijn. Deelname aan de tocht met eigen fiets is gratis. De excursie zal ongeveer drie uur duren.

AGENDA:

27 mei, 14:00   Vleeshal Vrienden Fietstocht                 Verzamelpunt: Vleeshal Markt

27 mei, 19:00    Why Patterns? Filmavond
met films van Milan Grygar
en Hannah Weinberger                         Vleeshal Markt
28 mei, 14:00     SYDGL#9: Lysandre & Bert Begijn
4 juni, 12:00      Gratis rondleiding Why Patterns?     Vleeshal Markt
10 juni, 17:00     Why Patterns? Performances
door Lina Lapelyte                               Vleeshal Markt
11 juni, 14:00      Buiten de muren! #2

24 juni, 17:00      Opening Lili Reynaud Dewar             Vleeshal Markt

25 juni, 14:00      SYDGL#10

14 okt, 17:00       Opening Marina Pinsky                      Vleeshal Markt

English
Vleeshal Friends Bikeride
May 27, 13:00—16:00
Meeting Point: Vleeshal Markt, with a bike

On May 27 Vleeshal Friends will cycle along a number of artworks in the public spaces of Middelburg. We start our exploration at Vleeshal Markt, at the Kabakov Fountain and cycle along 5 works that have been installed for the project ‘Kunst in de Wijken’, these include: ‘Huizen in Sint Laurens’ by Lara Almarcegui, ‘Quintet’ by Maze de Boer, ‘You Mean So Much To Me’ by Hendrik-Jan Hunneman, ‘De Moeders van Klarenbeek’ by Birthe Leemeijer and ‘De Ontknopping’ by Atelier van Lieshout. We will stop at each of this works and give a brief introduction about them.

To be able to participate to this Vleeshal Friends cycling tour a bicycle is required. It is possible to rent a bicycle for € 6 through us. For Vleeshal Friends this activity is free, for people who are not yet a member of the Vleeshal Friends this activity costs € 5 (plus the cost of renting a bicycle, if needed).

You can sign up for this activity until 19.05 via [email protected] Please indicate with how many people you will join, whether there is someone in your group who is a member, and if anyone want to make use of the bicycle rental service.

Film Programme: Why Patterns?
with an introduction by Noemi Smolik
May 27, 19:00—21:00
Vleeshal Markt
Within the context of the group exhibition Why Patterns? Vleeshal presents an extensive film program with work by Milan Grygar and Hannah Weinberger on Saturday, May 27 at 7pm.
The selection takes a closer look at Hannah Weinberger’s films and provides a context for the (filmed) performances of Milan Grygar.In the first part of the evening we will look at some short films by Milan Grygar. Criticist and curator Noemi Smolik, who assembled a large overview exhibition at ZKM in 2015 about the work of the Czech sound artist, will come to Middelburg for the occasion to introduce his work. After a short break, we look at the dreamy, cinematic works of Hannah Weinberger. This section will be introduced by Director Roos Gortzak.

The film screening will takes place in Vleeshal Markt, amidst the works of the exhibition Why Patterns? The event is free and accessible to all.

So You Don’t Get Lost in the Neighborhood #9
with Lysandre & Bert Begijn
May 28, 14:00—17:00
Meeting point: Busstop Drop, Waterlandkerkje 
For So You Don’t Get Lost in the Neighborhood Vleeshal invites artists from Zeeland to take on the role of a compass and guide their audience to interesting and inspiring places in Zeeland.On Sunday May 28, father and daughter Bert and Lysandre Begijn will guide us by bike through the polder landscape and past rural churches in the area adjacent to the Belgian border. For the artists – who both maintain their own artistic practice – the desolate landscape of Zeeland is fundamentally tied to their works of art: the clerical architecture, the spiritual atmosphere and landscape repeatedly return as subject, although father and daughter greatly vary in their approach of these topics.

During the bike tour Bert and Lystrande Begijn will stop at various sites to talk about their work in relation to the surrounding landscape. The tour will start at 14:00 at the meeting point in Waterlandkerkje (Busstop Dorp). From Waterlandkerkje the tour will take us to Waterland Oudeman and via Sint Jan in Eremo to Sint Margriete. In ‘t Oud Gemeentehuis there will be a short break to enjoy a cup of coffee or a local beer. After the break we will return by bike to the meeting point in Waterlandkerkje.

For this edition of So You Don’t Get Lost in the Neighborhood a bike is required. It is also possible to rent a bike for €12,50. Please mind that there is a limited capacity (9). If you would like to rent a bike please let us know in advance via [email protected], stating ‘Bike tour Bert and Lysandre Begijn’. Participation in the tour is free of charge and will take about three hours.”

AGENDA:

May 27, 14:00    Vleeshal Friends Bikeride                   Meetingpoint: Vleeshal Markt

May 27, 19:00   Why Patterns? Filmscreening
with films by Milan Grygar and
Hannah Weinberger                             Vleeshal Markt

May 28, 14:00     SYDGL#9: Lysandre & Bert Begijn

June 4, 12:00     Free guided tour Why Patterns?        Vleeshal Zusterstraat
June 10, 17:00   Why Patterns? Performances
by Lina Lapelyte                                   Vleeshal Markt
June 11, 14:00    Outside Vleeshal’s walls! #2

June 24, 17:00    Opening Lili Reynaud Dewar              Vleeshal Markt

June 25, 14:00    SYDGL#10

Oct 14, 17:00      Opening Marina Pinsky                       Vleeshal Markt

Lees ook:Why Patterns? in De Vleeshal
Lees ook:Opening Why Patterns?
Lees ook:Steun de Vleeshal Benefietdiner!
Lees ook:Activiteiten De Vleeshal
Lees ook:Performances Lina Lapelyte in Vleeshal

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>