Hans Vissers stopt als politiechef

MIDDELBURG – Hans Vissers, politiechef van de Eenheid Zeeland-West-Brabant (63), heeft aangekondigd dat hij met ingang van 1 oktober stopt als politiechef. Maar hij stopt nog niet meteen met werken. Korpschef Erik Akerboom maakte woensdag 17 mei het besluit van de politiechef bekend.

De korpschef reageert met tegenstrijdige gevoelens. ‘Hans Vissers heeft zich altijd met ziel en zaligheid ingezet voor de politie en voor zijn mensen. Als kwartiermaker en politiechef is hij de grondlegger van de Eenheid Zeeland-West-Brabant. Hij leverde afgelopen jaren indrukwekkende prestaties, waaronder een stevige bijdrage aan de aanpak van ondermijning. Gelukkig blijven ook na 1 oktober zijn inzichten en vaardigheden nog even behouden voor ons korps.’

Hans Vissers blijft tot eind 2018 in dienst van het korps. In die periode zal hij zich onder meer richten op een aantal operationele portefeuilles, waarvoor hij momenteel al verantwoordelijk is. Daartoe behoren de forensische opsporing en de politiesamenwerking met zowel België als Frankrijk.

‘Tot 1 oktober 2017 zet ik me voor de volle honderd procent in als politiechef’, verzekert Hans Vissers. ‘De komende maanden wil ik met de collega’s van mijn eenheid onze goede resultaten voortzetten. De bestrijding van ondermijning in ons gebied blijft daarbij mijn volle aandacht houden. Verder behoud ik mijn operationele portefeuilles. Forensische opsporing is arbeidsintensief. Zo vernieuwt de politie haar visie op de opsporing als geheel en ligt daarmee de vraag voor hoe de forensische opsporing zich in dit licht moet gaan ontwikkelen. Voor wat betreft de samenwerking met België – binnen en buiten Benelux-verband – geldt dat deze steeds beter en intensiever verloopt. Ook die doorontwikkeling vraagt de komende tijd veel en extra aandacht.’

Loopbaan

Hans Vissers (1954) ging in 1972 naar de Politie Academie en startte zijn loopbaan vier jaar later bij de gemeentepolitie Eindhoven, waar hij in 1989 plaatsvervangend korpschef werd. Na de reorganisatie van het politiebestel vervulde Vissers deze functie vanaf 1992 bij het regiokorps Brabant-Noord en vanaf 1999 bij het korps Rotterdam-Rijnmond. Tussen 2008 en 2010 richtte hij zich in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de kwaliteitsversterking van de rechtshandhaving op de Nederlandse Antillen. In deze periode was Vissers een jaar interim-korpschef in Zeeland.

Opsporing

In het kader van de vorming van één politie trad hij in 2011 aan als kwartiermaker en vanaf 2013 als politiechef van de Eenheid Zeeland-West-Brabant. Sinds 1985 was Vissers altijd – direct of indirect – actief in het domein Opsporing, onder meer als portefeuillehouder Forensische Opsporing binnen de Nederlandse politie. Verder draagt hij de verantwoordelijkheid voor de internationale samenwerking met zowel België (in en buiten Beneluxverband) als Frankrijk en treedt hij namens het korps op als voorzitter van het Strategisch Beneluxoverleg Politie

Lees ook:Hans Vissers terug in Zeeland als politie korpschef
Lees ook:Politie:Onjuiste berichtgeving Omroep Zeeland over tekort agenten!
Lees ook:Zeeuwen voelen zich veiliger!
Lees ook:Jannine van den Berg korpschef nationale politie
Lees ook:Henk van Essen plaatsvervangend korpschef!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>