Financiële bijdrage Thermphos: uitvoerbare tegenslag

MIDDELBURG - De bijdrage van € 27,7 miljoen voor de sanering van Thermphos kan de Provincie Zeeland, ondanks haar zwakke financiële positie, opbrengen. Daarvoor moet echter wel voor de komende 15 jaar beslag gelegd worden op de financiële ruimte. Dat betekent dat extra investeringen –naast provinciale kerntaken en prioriteiten- niet mogelijk zijn.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Samsom ‘Saneren doe je samen’ stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor in te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport. Daarin staat de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid van Rijk, Provincie en Zeeland Seaports centraal. Dat betekent ook dat van de Provincie Zeeland een extra bedrag van 27,7 miljoen euro gevraagd wordt voor de complete sanering en de ‘totaaloplossing’ van Thermphos.

Verdrievoudiging

Dat is voor een Provincie als Zeeland een groot bedrag: een verdrievoudiging van de middelen die gereserveerd waren voor het passief veilig maken van het Thermphos-terrein. Dat is een flinke opgave, zeker nu de financiële situatie van de Provincie Zeeland al verslechterd is en juist nu investeringen in de Zeeuwse economie – die op termijn bedreigd wordt – hard nodig zijn.

De Provincie heeft al eerder moeilijke keuzes moeten maken in de ‘zerobased’ begroting door zaken niet meer of in mindere mate te doen. De financiële positie van de Provincie is verslechterd omdat Zeeland vanwege veronderstelde (Delta) dividenden wordt gekort op de uitkering uit het provinciefonds, terwijl die dividenden niet meer ontvangen worden. De commissie Economische Structuurversterking onder leiding van Jan Peter Balkenende concludeerde in 2016 dat er meer moet worden geïnvesteerd in de Zeeuwse economie. Het Rijk onderschreef die conclusie en draagt 25 miljoen euro bij om de Zeeuwse economische structuur te versterken.

Motorrijtuigenbelasting

Een bedrag van 27,7 miljoen binnen 4 jaar dekken zou alleen haalbaar zijn door óf de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB) te verhogen, óf te snijden in de noodzakelijke investeringen. Het ophogen van de MRB acht het college, gezien het feit dat Zeeuwse inwoners ook al tol moeten betalen voor de Westerscheldetunnel, niet wenselijk. Het snijden in investeringsruimte zou betekenen dat in de komende jaren helemaal geen investeringen gedaan kunnen worden in Zeeland.

De Provincie is daarom in gesprek gegaan met het Rijk. Het Rijk heeft Zeeland de mogelijkheid gegeven om de dekking in een periode van 15 jaar te realiseren, zonder dat dat consequenties heeft voor de toezichtsvorm op de provinciale financiën.

Voorstel

Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu voor om een lening af te sluiten voor een deel van de 27,7 miljoen euro. De verwerking van deze bijdrage leidt tot een forse afname van de algemene reserve, waarbij door het laten vervallen van een grote dekkingsreserve de algemene reserve per saldo beperkt positief blijft. Dit betekent echter wel dat de komende 15 jaar voor jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro beslag gelegd wordt op de financiële ruimte om te investeren in Zeeland om enerzijds de algemene reserve weer te laten aangroeien en anderzijds de effecten van het laten vervallen van deze dekkingsreserve op te kunnen vangen. Hoewel het een forse tegenslag is voor de provinciale slagkracht, behoudt de Provincie in dit scenario een beperkte positieve algemene reserve en is de combinatie van algemene reserve en financiële ruimte vanaf 2018 voldoende om de risico’s die de Provincie op andere projecten voorziet af te dekken. De financiële positie van de Provincie is zwak, maar groeit in een periode van 15 jaar, zonder dat Zeeland compleet op slot gaat, weer naar een gezonde positie.

Provinciale Staten bespreken het voorstel op 10 november 2017.

Lees ook:Provincie heeft 2012 financieel gezond afgesloten!
Lees ook:Dure nasleep Thermphos
Lees ook:Provincies willen financiële weeffout voor Zeeland herstellen
Lees ook:Fusie Scoop en Bieb!
Lees ook:Provincies willen financiele weeffout voor Zeeland herstellen

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>