Voortgezet onderwijs blijft

HULST - Kinderen in Zeeuws-Vlaanderen hebben – net als ieder ander kind in Nederland – recht op goed voortgezet onderwijs. Dit betekent een breed, thuisnabij en duurzaam onderwijsaanbod. De Taskforce Toekomstbestendig Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen meent dat dit kan worden gerealiseerd met een pakket samenhangende en onlosmakelijke met elkaar verbonden besluiten. De Taskforce schrijft in haar eindrapport dat de scholen voor voortgezet onderwijs moeten fuseren en hun onderwijsaanbod gezamenlijk moeten gaan organiseren, uitbreiden en aanbieden op alle locaties. Dit zal in een hoog tempo gerealiseerd met extra geld van diverse overheden.

De onderwijssituatie in Zeeuws-Vlaanderen is complex. Het gebied is uiterst dun bevolkt, de afstanden zijn enorm en de bevolkingskrimp is groot. Dit maakt dat het de scholen voor voortgezet onderwijs niet lukt om in de huidige vorm verder te gaan. Om die reden is enkele maanden geleden de Taskforce Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ingesteld door de besturen van De Rede, Het Zwin College, SKVOH en het Zeldenrust-Steelantcollege. De Taskforce kreeg de opdracht een breed gedragen plan te ontwikkelen, dat voorziet in behoud en versterking van het voortgezet onderwijs in de regio. De Taskforce is ingesteld met steun van de gemeenten Hulst, Sluis, en Terneuzen, de provincie Zeeland, de BZW alsmede de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Binnenlandse Zaken (BZK).

In haar rapport presenteert de Taskforce een integrale aanpak die bestaat uit diverse elementen. Het gaat onder meer om:
-een fusie van besturen en scholen per 1 augustus 2018
-een andere en meer doelmatige manier van samenwerken en organiseren van onderwijs
-een sociaal plan om tot een meer passende personeelsformatie te komen
-extra middelen om het onderwijsaanbod en de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen nu en in de toekomst te kunnen garanderen.

De gemeenten Hulst, Sluis, en Terneuzen, de provincie Zeeland en de ministeries van OCW en BZK onderschrijven het belang van goed onderwijs in heel Zeeuws-Vlaanderen. Zij vinden dit een voorwaarde voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het gebied. Zij zijn bereid aanvullende financiële afspraken te maken om de leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen dezelfde ontwikkelingskansen te geven als kinderen in meer dichtbevolkte regio’s van ons land.

De Taskforce verwacht dat de voorgestelde aanpak er ook toe leidt dat de scholen in Zeeuws-Vlaanderen de vergelijking met willekeurige Nederlandse en Belgische scholen met glans kunnen doorstaan.

In de komende maanden vindt de formele besluitvorming plaats.

Lees ook:Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Lees ook:Zeeuws-Vlaamse scholen fuseren
Lees ook:Enquête voortgezet onderwijs
Lees ook:Behoud voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen
Lees ook:Gevolgen krimp middelbare scholen!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>