Afspraken Hulst en woonstichtingen

HULST – De gemeente Hulst, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en  Woonstichting Hulst hebben afgelopen week de zogenaamde prestatieafspraken voor het jaar 2018 ondertekend . Ook de Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de Bewonersraad Woonstichting Hulst zetten hun handtekening er onder.

Woningcorporaties dienen naar redelijkheid bij te dragen aan de gemeentelijkewoonvisie. In de prestatieafspraken leggen de gemeente, de huurdersorganisaties en de twee woningbouwcorporaties zo concreet mogelijk vast wat er in 2018 wordt uitgevoerd. Daarbij is er ook een doorkijk naar de jaren 2019-2022.

Er zijn afspraken gemaakt over het vernieuwen en het verduurzamen van het woningbezit, betaalbaarheid, onderhoud, leefbaarheid, verkoop van huurwoningen, huisvesting specifieke doelgroepen en hoe om te gaan met maatschappelijk vastgoed. Ook wordt er in een financieel meerjarenkader naar gekeken dat de corporaties deze activiteiten vanuit een gezonde financiële basis kunnen blijven doen.

De komende jaren worden er in diverse kernen grote inspanningen geleverd als het gaat om het vernieuwen en verduurzamen van de woningvoorraad. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat nieuwbouwprojecten energieneutraal moeten worden uitgevoerd. Daarnaast moet er sprake zijn van levensloopbestendige woningen. Het woningbezit van de corporaties kan daardoor meer in evenwicht komen met de vergrijzende bevolking in de gemeente Hulst.

Alle partijen zijn blij met de manier waarop de afspraken tot stand zijn gekomen. Daarbij zijn ze er van overtuigd dat in gezamenlijkheid meer kan worden bereikt.

Lees ook:Huurschulden vroegtijdig signaleren
Lees ook:Hulst feliciteert Woonstichting
Lees ook:Betaalbare woningen!
Lees ook:Vijf jaar buurtbemiddeling Hulst!
Lees ook:Prestatieafspraken Veere!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>