Ontwerpbestemmingsplan

ZIERIKZEE - Het ontwerpbestemmingsplan Zierikzeese Haringvlietplein en Schelphoekstraat en het daarbij horende ontwerp exploitatieplan voor fase 2 van het Haringvlietplein wordt ter inzage gelegd. Iedereen kan gedurende 6 weken een zienswijze indienen.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Haringvlietplein en Schelphoekstraat Zierikzee’ en het bijbehorende ontwerpexploitatieplan Haringvlietplein fase 2 tot en met 13 februari 2018 voor iedereen ter inzage ligt. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan en het digitale ontwerp exploitatieplan met bijbehorende stukken raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl:

Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe planologische regeling voor het herontwikkelen van het Haringvlietplein, Zierikzee. Het bestemmingsplan omvat zowel de 1e fase (food) als een uitwerkingsverplichting voor de 2e fase. In fase 1 is er ruimte voor het realiseren van een retailgebied ten behoeve van verkoop van dagelijkse goederen, waaronder de bouw van 2 supermarkten. In fase 2 is er ruimte voor grootschalige detailhandelsvoorzieningen (GDV) en perifere detailhandelsvestigingen (PDV).

Tevens is in het bestemmingsplan geregeld dat de supermarkt aan de Schelphoekstraat 1 (huidige Lidl) wordt wegbestemd. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet op deze locatie in een gemengde bestemming waarbinnen verschillende functies worden toegestaan welke qua ruimtelijke en milieutechnische zin passend zijn in de omgeving.

Het exploitatieplan stelt regels aan de ontwikkeling van fase 2 van het Haringvlietplein en regelt het verplichte kostenverhaal.

Van 2 januari tot en met 13 februari 2018 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan. Dit kan schriftelijk per post of mondeling, per email is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het cluster Omgevingsbeleid op (0111) 452 000.

De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen uiterlijk in mei 2018 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Op de vaststelling van dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er – indien er beroep wordt ingesteld tegen het plan – hiervoor een versnelde procedure van toepassing is. De beroepsgronden kunnen achteraf niet meer worden aangevuld.

Lees ook:Ontwerpbestemmingsplan Zierikzee
Lees ook:3e fase Recreatieverdeelweg
Lees ook:Onjuiste versie bestemmingsplan
Lees ook:Informatiebijeenkomst ZEP/Decathlon!
Lees ook:Claverveld

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>