Nieuwe beleidsregels evenementen

ZIERIKZEE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft afgelopen maand het concept van de nieuwe beleids regels voor evenementen vastgesteld. Voor een periode van zes weken kunnen belanghebbenden nog invloed uitoefenen op de definitieve versie en hun zienswijze geven.

Op Schouwen Duiveland worden veel evenementen georganiseerd. Evenementen zijn waardevol voor de leefbaarheid van de kernen en spelen een belangrijke rol in hoe Schouwen Duiveland als recreatiegemeente wordt ervaren.

Voor de meeste van de evenementen is een evenementenvergunning of- melding nodig om zodoende de veiligheid voor deelnemers, bezoekers en omwonenden te waarborgen.

De evenementen worden nu nog aan de evenementenbeleidsregels van 2012 getoetst. Het afgelopen jaar hebben we benut om het evenementenbeleid te evalueren. Dat hebben we gedaan door met organisatoren interviews te houden en de landelijke wetswijzigingen en aanbevelingen van Rijksoverheidsinstanties te verwerken. Dit heeft een nieuw evenementenbeleid opgeleverd die minder evenementen vergunningplichtig maakt maar waarbij ook meer wordt geïnvesteerd in het borgen van de veiligheid bij de evenementen die wel vergunningplichtig blijven.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Voor evenementen waarbij hoogstens 150 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn dient een evenementmelding te worden ingediend.
  • Voor evenementen waarbij meer dan 150 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn dient een evenementenvergunningaanvraag te worden ingediend.
  • Evenementenvergunningen voor geregelde snuffelmarkten worden alleen nog aan ondernemersverenigingen en de Koningsdagorganisatoren (Oranjeverenigingen) verleend.
  • Bij evenementen waarbij meerdere (semi-)overheden een rol spelen, bijvoorbeeld in of nabij Natura 2000 gebieden, neemt de gemeente in haar vergunningingverlenende rol de regie op om een goede afstemming in de vergunningverlening te verkrijgen en te voorkomen dat organisatoren van het kastje naar de muur worden gestuurd.
  • Voortaan is het niet toegestaan om in evenementenverband feestballonnen op te laten. Deze komen meestal in het milieu terecht en dieren raken er soms in verstrikt.
  • Vanaf 1 januari 2018 is het “Besluit brandveiligheid en basishulpverlening overige plaatsen” van kracht. Dat betekent dat een deel van onze evenementvergunningvoorschriften directe werking hebben op organisatoren vanuit landelijke wetgeving.
  • Voor autostuntshows in de openbare ruimte wordt geen vergunning verleend.
  • Bij muziekevenementen kunnen voorschriften in de vergunning worden opgenomen in het teken van gehoorschadepreventie.
  • We zullen vaker het instrument van vooroverleg en evaluatie van een evenement toepassen.

INSPRAAK

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2017 het concept van deze nieuwe beleidsregels vastgesteld.

Hoewel bij de evaluatie al uitgebreid inspraak van organisatoren en andere belanghebbenden is toegepast kunt u nog uw zienswijze geven op het concept. Mogelijk geeft dat nog aanleiding om het beleid op onderdelen aan te passen.

Het concept ligt van 5 januari tot en met 16 februari 2018 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Ook is het concept digitaal te raadplegen.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over het concept naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Schriftelijke reacties kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee of via e-mail Voor uw mondelinge zienswijze of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling RenM, de heer A. Franse, bereikbaar op maandag tot en met donderdag op telefoonnummer (0111) 452 213.

Lees ook:Beleidregels terrassen
Lees ook:Kermissen Schouwen-Duiveland
Lees ook:Inspraakperiode: Beleid voor hondenbezitters
Lees ook:Beleid voor hondenbezitters!
Lees ook:Subsidieverordening en subsidieverlening

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>