Nieuwjaarstoespraak Vlissingse burgemeester

VLISSINGEN – De Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar heeft afgelopen maandag zijn nieuwjaarstoespraak gehouden.

“Beste mensen,

Namens de Gemeenteraad, het college, directieteam en alle medewerkers van de gemeente Vlissingen heet ik u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Ik wens u en allen die u dierbaar zijn, een gelukkig, gezond en succesvol 2018 toe.

Het is goed te zien dat u met velen hier vanmiddag naar toe bent gekomen. Het laat zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij onze Stad aan Zee, bij Vlissingen. Welkom!
Een speciaal woord van welkom aan muziekvereniging Vlijt en Volharding uit Oost-Souburg. Zij verzorgen vandaag de muzikale noot tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat jullie hier zijn! Dames en heren, wist u dat Vlijt en Volharding al sinds 1921 bestaat. En is opgericht onder de oorspronkelijke naam ‘Tot Steun in den Strijd’. Heel toepasselijk, zo aan het begin van een nieuw jaar. Sinds 1925 is het ‘Vlijt en Volharding’, en ik geef ze graag even het muzikale podium.

- Muzikaal intermezzo -

Dank Vlijt en Volharding! En ik wil ook graag iedereen danken die deze ontvangst heeft voorbereid en verzorgd, en die voor ons nu in de weer is om dit tot een fijne bijeenkomst te maken. Mag ik ook voor hen allen een groot applaus.

We kunnen dit jaar gelukkig terugkijken op een jaarwisseling die goed is verlopen. Het feest van Oud en Nieuw is in Vlissingen gezellig en rustig gevierd, zonder grote incidenten. U weet, dat was vorig jaar wel anders. Dankzij de inzet van de wijktafels, van de straatcoaches, van buurtpreventie en de inspanningen van politie, Openbaar Ministerie, brandweer en alle hulpverleners die ook dit jaar weer voor ons in touw waren, kunnen wij terugkijken op een fijne jaarwisseling. Ik dank allen die zich hier gedurende het afgelopen jaar, en op Oudjaarsavond zelf, voor hebben ingezet van harte.
En we gaan door. Vanavond komt de wijktafel Middengebied al weer bij elkaar. Het gaat in de kern om investeren in de leefbaarheid van onze wijk en stad. Een investering die wij samen doen en waar we op 2 januari mee verder zijn gegaan.

2017 was het laatste volle zittingsjaar van onze gemeenteraad. Op 21 maart gaan we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Onze gemeenteraad heeft zich het afgelopen jaar over veel dossiers en voorstellen gebogen.
Er is nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Het strandbeheer is herijkt. Vele nieuwe bouwprojecten komen tot ontwikkeling, denk aan de Verkuijl Quakkelaarstraat, Claverveld, diverse plannen in het Scheldekwartier, Souburg-Noord. Tijdens de grote, drukbezochte, woonbeurs die zaterdag 30 september in de Machinefabriek werd gehouden kwam dat mooi bij elkaar. Het nieuw geopende zorgcentrum ‘Scheldehof’ van WVO-zorg laat zien hoe mooi die nieuwe plekken in onze stad kunnen worden, waarbij historische locaties, met respect voor het verleden, opnieuw tot ontwikkeling worden gebracht. Ook het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis opende weer officieel zijn deuren in Vlissingen. Een belangrijke voorziening voor onze stad, onmisbaar voor Walcheren. Koning Willem-Alexander opende de nieuwe parel van Scalda aan de boulevard, het vernieuwde Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van scholen in Oost-Souburg is gestart. We zien forse ontwikkelingen in onze havens, en de ‘North Sea Port’, het nieuwe fusie-havenbedrijf, is ontstaan. Het sociaal domein is continu in beweging. We werken aan nieuw accommodatiebeleid en een visie op het gebied Nollebos/ Westduin.

In 2017 hebben we ook geprobeerd op een aantal terreinen nieuwe wegen te bewandelen. Om de dienstverlening hier in het stadhuis verder te verbeteren zijn we gaan werken op afspraak. We hebben kritisch naar onze eigen organisatie gekeken en aanpassingen doorgevoerd. De pilots burgerparticipatie zijn verder uitgerold; Binnenkort ontvangen we de eerste wijkplannen, voorbereid door de wijken zelf.

2018 wordt een jaar van kansen. Onze politieke partijen lopen zich warm om op 21 maart een goede uitslag te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens alle partijen een goede campagne toe en heel veel succes bij de komende verkiezingen.
Een campagne op de inhoud, waarbij er voor onze inwoners wat te kiezen is. Ik vraag daarbij van alle partijen nadrukkelijk aandacht voor een integere lijst, voor kandidaat-raadsleden die straks willen en kunnen staan voor het algemeen belang van onze stad. Heel blij ben ik dat onze gemeenteraad de integriteitstoets voor collegeleden, zoals die ook al bij de laatste collegevorming is gebruikt, nu stevig verankerd heeft in het regelement van orde.

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van maart zullen de financiële uitdagingen in onze stad groot zijn. De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college zullen het Artikel 12 traject verder moeten volgen. Dat betekent dat strakke financiële keuzes, orde op zaken stellen, en soms ronduit pijnlijke afwegingen nog steeds tot de dagelijkse realiteit van het Vlissings bestuur zullen horen. Op dit traject zijn al grote stappen gezet. Ik ben er van overtuigd, dat met het financieel steeds verder op orde komen van onze stad, zich nieuwe kansen voor Vlissingen zullen voordoen.

Kansen liggen er ook bij de regionale samenwerking. De commissie ‘Spiegeling’ van de provincie Zeeland maakt op dit moment een ronde langs alle 15 besturen in onze provincie, om de kansen bij de regionale samenwerking verder in beeld te krijgen. Vlissingen steunt dit van harte. ‘Essenvelt’ is echt niet hoe wij willen dat trajecten verlopen, al zagen we op dit moment geen andere weg om voor grote Vlissingse belangen op te komen. Vlissingen blijft zijn hand naar de regio uitsteken, blijft zoeken naar effectieve wegen om ons samen sterk te maken voor de belangen van onze regio en van Zeeland. Daarom heeft ook Vlissingen ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag per inwoner voor het provinciale structuurfonds.

Dan kom ik bij de economische ontwikkelingen. Ook op het economische terrein liggen er het komende jaar veel kansen. De markt trekt overduidelijk aan. Ik noemde al de vele nieuwe bouwprojecten die tot ontwikkeling komen. Er is grote belangstelling voor onze diepe zeehavens, bijvoorbeeld bij de offshore windsector, en de offshore maintenance sector. We merken dat de komst van de nieuwe Marinierskazerne de belangstelling voor Vlissingen doet groeien. De afgelopen periode behoorde de groei van het aantal banen in Vlissingen volgens de provincie dan ook tot de hoogste in Zeeland. Ook het onderwijs, Scalda, de HZ, Dok41, sluiten hier op aan.

In 2017 ben ik heel veel geweldige Vlissingers tegen gekomen. De vele vrijwilligers en betrokken inwoners die bij de verenigingen, het MuZeeum, de St.Jacobskerk, de vele evenementen, de herdenkingen, de wijktafels en buurtverenigingen actief zijn. De ‘Mannen tussen Staal’, die hun monument gekregen hebben. Ik denk aan de 2 jonge mannen, op hun scooters, die spontaan hun hulp aanboden en de dochter van een toeriste terugvonden, nadat zij het kind uit het oog verloren had. Ik denk aan de 2 mensen die we een medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen hebben mogen uitreiken. Ik denk aan de mensen die niet aarzelden om aan de Schuitvaartgracht het water in te gaan nadat een taxibusje met een oudere mevrouw te water was geraakt. En heeft u al die mensen gezien die op de Vrijwilligerskalender staan? Ik denk aan de heer Jo de Ridder die dit jaar de Vlissingse Fles ontving. We hebben een geweldig nieuw team wijkagenten. De Deltaband, die nationaal kampioen werd. We hadden onze sportmensen Tim Pleijte, Nancy van de Ven, Shura Poppe, Piet de Waal, met Margreet de Haan hedden we de beste boekverkoper van Nederland in ons midden, en nog veel, veel meer mooie Vlissingse mensen…

Beste mensen, een stad om trots op te zijn! Ik wens ons allen een jaar toe, waarin we de kansen die voor Vlissingen voorbij gaan komen met elkaar weten te pakken.
Ik wens u allen een gelukkig Nieuwjaar.”

 

Lees ook:Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bas van den Tillaar!
Lees ook:Vlissingse burgemeester verrast door Oudejaarsrellen Bloemenbuurt!
Lees ook:Paardenfreak Chigitta bezoekt tijdens kerst de paardenshow
Lees ook:Vlootschouw Vlissingen Maritiem in het water gevallen
Lees ook:De laatste dagen van het jaar…(1) Bij de wokchinees

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>