Steun gevraagd voor Zeeuwse vestigingsklimaat

MIDDELBURG – Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland maakte afgelopen woensdag kennis met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. GS hebben met haar ook het Zeeuwse voorstel voor de regiomiddelen uit het Regeerakkoord besproken.

In het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het Rijk middelen gereserveerd voor specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio’s. Zeeland is één van die regio’s: investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op peil te houden. Zeeland kan dat niet alleen: de financiële situatie van de Provincie en een aantal gemeenten is zo krap, dat de ruimte voor overheidsinvesteringen beperkt is.

Gedeputeerde Staten zijn blij met de (h)erkenning door het kabinet dat er steun nodig is voor een bestendig Zeeuws vestigingsklimaat. In het aanbod “Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat, Zeeland in Stroomversnelling 2.0” schrijft de Provincie hoe ze het vestigingsklimaat wil versterken en wat daarvoor nodig is.

3 pijlers voor vestigingsklimaat

Aan de basis van de voorstellen ligt het toekomstbeeld van een Zeeland, waar economie en leefbaarheid op hoog niveau in evenwicht zijn, en waar water en land elkaar versterken. Om dat te realiseren moet geïnvesteerd worden in een samenhangend pakket voor een bestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en toeristen, werknemers en bedrijven. Het gaat om samenhangende voorstellen waar voor de realisatie 90 miljoen euro gevraagd wordt aan het kabinet. Met een incidentele impuls wil de regio structurele effecten bereiken in Zeeland.

3 pijlers voor vestigingsklimaat

De ambitie van een sterk en bestendig vestigingsklimaat steunt op drie pijlers:

  • Kennis en innovatie: blijvend investeren in het vliegwiel dat innovatie en nieuwe economische ontwikkelingen op gang brengt en houdt, en mensen en bedrijven aantrekt, met focus op drie onderscheidende kwaliteiten van de Zeeuwse Delta (energie, deltatechnologie en food/biobased);
  • Verbetering Leefbaarheid: wegnemen van knelpunten en investeren in een hoge kwaliteit van leefbaarheid en vestigingskwaliteiten, zoals voorzieningen en bereikbaarheid;
  • Gerichte investeringen in specifieke voorzieningen voor bedrijven, die ook bijdragen aan duurzaamheid.

Op deze manier draagt Zeeland ook bij aan nationale opgaven. Naast middelen vraagt de regio ook om steun van het Rijk om grensoverschrijdende kansen te pakken.

Uit het voorstel: “Als regio doen we het maximale wat in ons vermogen ligt. Naar aanleiding van het advies van de commissie Balkenende zijn de krachten gebundeld in en buiten de regio. Waar Zeeland zich met Balkenende in eerste instantie richtte op economische innovatie en structuurversterking, richten we ons nu ook de andere zaken waar in het advies van de commissie aandacht voor werd gevraagd, namelijk vestigingsklimaat en leefbaarheid.”

Lees ook:35 miljoen voor Zeeuwse versterking van leefbaarheid, kennis en innovatie
Lees ook:KvK Dag van de Innovatie!
Lees ook:Opknapbeurt bedrijventerreinen!
Lees ook:Provincie gaat voor vestigingsklimaat en economische innovatie!
Lees ook:Economic Board Zeeland

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>