Eerste stap herinrichting Hof te Zandeplein

KLOOSTERZANDE - Het gemeentebestuur van Hulst streeft naar een herinrichting van het Hof te Zandeplein te Kloosterzande. Doelstelling is om deze omgeving het échte centrum van het dorp te maken.
Aan dit plein zijn momenteel onder andere een landbouw-mechanisatiebedrijf, enkele woningen met commerciële ruimten en de brandweerkazerne gevestigd. Een eerste stap om tot de herontwikkeling van het gebied te komen, is de verplaatsing van het landbouwmechanisatiebedrijf. Het betreffende bedrijf kan worden verplaatst naar het bedrijventerrein Hoek en Bosch te Kloosterzande. Daar is ruimte beschikbaar. Die ruimte is ook voldoende om het bedrijf zich verder te laten ontwikkelen. Op dinsdag 23 januari buigt de Raadscommissie Ruimte zich over het voorstel. Het streven is om het op 8 februari door de gemeenteraad te laten vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om de huidige locatie van het bedrijf aan het Hof te Zandeplein aan te kopen. Het betreft de bedrijfslocatie, twee woningen en een woon/winkelpand. Aan de gemeenteraad van Hulst wordt gevraagd haar wensen en bedenkingen met betrekking tot dit voornemen kenbaar te maken. Daarnaast wordt de gemeenteraad voorgesteld om het benodigde budget voor de aankoop beschikbaar te stellen.
De gemeente zal vervolgens een perceel van circa 9.500 m2 verkopen aan het landbouw-mechanisatiebedrijf – conform de door de gemeenteraad vastgestelde prijs.

Planning
Om de vestiging van het mechanisatiebedrijf op de locatie Hoek en Bosch mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Naar verwachting kan deze procedure in het eerste kwartaal 2018 worden afgerond.  Het landbouwmechanisatiebedrijf kan starten met de nieuwbouw op het moment dat het bestemmingsplan van kracht is en er een bruikbare omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is. Na gereedkomen van de nieuwbouw vindt verplaatsing van het landbouw-mechanisatiebedrijf plaats en komt de locatie Hof te Zandeplein vrij.  De gemeente is voornemens om vervolgens de betreffende gebouwen te slopen en een bodemsanering uit te voeren.

Subsidie
Voor de sloop van de woningen is een subsidie Provinciale Impuls Wonen verkregen van 138.000 euro. Voor de bodemsanering is 256.000 euro beschikbaar.
De gemeente Hulst heeft in het kader van de Regionale Impuls een subsidie van 1.000.000 euro gekregen van de Provincie Zeeland voor de transformatie van het Hof te Zandeplein. De subsidie is verleend voor de aankoop van de eigendommen van het mechanisatiebedrijf waarmee de eerste stap wordt gezet voor de herstructurering van het Hof te Zandeplein.

Lees ook:Ontwikkelingen Hof te Zandeplein komen op gang
Lees ook:Sloop melkfabriek Kloosterzande!
Lees ook:Verbeteringen aan riolering!
Lees ook:Prijs bouwgrond omlaag!
Lees ook:Geld voor woningsanering!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>