Meeuwenduinen in oude luister hersteld

BROUWERSDAM – Het oorspronkelijke open, veel kalere duinlandschap herstellen, waarbij de economie de ruimte houdt om te ontwikkelen. Dát was het doel van de herstelmaatregelen in het project Meeuwenduinen.

In de Meeuwenduinen is het afgelopen jaar hard gewerkt om de gevolgen van een te hoge stikstofbelasting tegen te gaan. Zo zijn grote gebieden geplagd (het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing) en is 18 hectare Amerikaanse vogelkers en 60 hectare struweel van vlier en duindoorn verwijderd. Daarnaast zijn natte duinvalleien hersteld en is verstuiving op gang gebracht door twee kerven aan te brengen in de zeereep (de eerste duinenrij).

Dynamiek op de Kop

Bovendien is eenmalig op een deel van de Kop van Schouwen geen zand gesuppleerd maar naar het strand van Brouwersdam gebracht. In deze zogenoemde Zeeuwse Kustparels worden innovatieve maatregelen voor de kustveiligheid gekoppeld aan het benutten van ruimtelijke en/of economische kansen. Door slim om te gaan met zand is een nieuwe dynamiek op de Kop ontstaan, die de ecologische en landschappelijke aantrekkelijkheid van de duinen verder vergroot. Deze dynamiek gaat niet ten koste van de waterveiligheid, de drinkwaterwinning of archeologische waarde. Door het uitbreiden van het strand bij Brouwersdam kan dit strand zo’n tien jaar langer in stand blijven, en behoudt het zijn belangrijke recreatieve functie.

Kwetsbare flora en fauna

De duingebieden van Zeeland hebben al jaren last van een te hoge stikstofbelasting, dat door de lucht wordt aangevoerd. Stikstof komt van nature voor in de atmosfeer, maar door ammoniak uit de landbouw en stikstofoxide uit de industrie is de stikstofdepositie (neerslag) hoger dan gewenst. Een overschot aan stikstof zorgt ervoor dat de natuur sneller verruigt en dichtgroeit, waardoor kwetsbare duinflora en -fauna verdwijnt. Het belemmert ook de vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom nam het Rijk, met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), in 2015 het initiatief om de stikstofproblemen in Natura2000-gebieden aan te pakken.

180 maatregelen

In de PAS werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Verplicht onderdeel van de PAS zijn de natuurherstelmaatregelen. De Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoer ervan. In totaal gaat het in Zeeland om ruim 180 maatregelen tot 2019.

Lees ook:Slim omgaan met zand!
Lees ook:Nieuw zand voor strand Kop van Schouwen!
Lees ook:Chillen op dansen op het strand bij Beachboom
Lees ook:Nieuw zand voor strand Domburg!
Lees ook:Kleding gestolen van badgasten!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>