Koninklijke onderscheiding voor iemand aanvragen!


SLUIS – Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden.

Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Ook deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze moeten dan wel door iemand worden voorgesteld.

Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in twee orden: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Wie komt nu voor welke orde in aanmerking? De eerste categorie is voor zeer uitzonderlijke verdiensten, de tweede voor bijzondere.

Wat moet er in een voorstel staan?

De inhoud van het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen.

Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving. Wat is de reden voor het indienen van het voorstel? Wordt de onderscheiding ondersteund door derden? Zo ja, ondersteuningsbrieven door ondersteuners laten opstellen. Wat is de gewenste datum van uitreiking? Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten.

Dan is het tijd voor een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten. Het is vooral belangrijk om feitelijke gegevens te verzamelen en op te schrijven. Daarbij gaat het met name om antwoorden op de volgende vragen.

Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen? Waarom zijn de verdiensten bijzonder? Wat is het belang voor de samenleving? In welke perioden is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per week of per maand? Er moet nog sprake zijn van actuele verdiensten! Welke uitstraling hebben de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal? Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actief is? Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke bedragen gaat het? Denk bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld en dergelijke.

Hoe dient u een voorstel in?

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Dien het voorstel op tijd in!

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde ‘Lintjesregen’ voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 15 augustus in het jaar ervoor bij de burgemeester in! Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen.

Wie beslist?

De burgemeester brengt advies uit over een voorstel. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van de onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Meer informatie

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op www.lintjes.nl of te verkrijgen bij bijvoorbeeld de gemeente Sluis, mevrouw J. De Kreijger, tel. 0117 – 457 305.

Lees ook:Koninklijke onderscheiding voor iemand aanvragen?
Lees ook:Wie verdient er een lintje?
Lees ook:Wie verdient er een lintje?
Lees ook:Lintjesregen!
Lees ook:Koninklijke onderscheidingen in de tijd van de koning!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>