Middeleeuwse boerderijen gevonden!


KAPELLE – Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe waterleiding vanaf het pompstation Kapelle De Wranghe naar Goes zijn vorige week sporen aangetroffen van meerdere boerderijen uit de Middeleeuwen.

Op dit moment worden de sporen langs de Abbekindersezandweg verder blootgelegd. Er is sprake van meerdere boerderijen die dateren uit verschillende perioden uit de Middeleeuwen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er sporen van verschillende bouwstijlen zijn herkend. Van een exemplaar, die vermoedelijk dateert uit de 10e of 11e eeuw, of mogelijk zelfs nog vroeger, zijn paalgaten aangetroffen die het mogelijk maken om een reconstructie te maken van de boerderij uit deze vroege periode van bewoning in de Bevelanden. Deze vindplaats is zeer bijzonder, omdat niet eerder in Zeeland een dergelijke boerderij in zijn geheel is aangetroffen. Maar ook het type van de huisplattegrond is niet eerder bekend en de opgraving vormt dus een aanvulling op het wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van huisplaatsen in de Middeleeuwen in Zeeland en de rest van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen.

De andere boerderijen, circa 20 meter verderop in het tracé van de waterleiding, dateren vermoedelijk uit de 14e of 15e eeuw. Bij dit type werden geen paalgaten aangetroffen voor steunbalken, maar is sprake van een fundering van het huis op lange dwarsbalken. Omdat deze sporen vaak moeilijk in de bodem te herkennen zijn en vaak slecht geconserveerd, is ook deze vindplaats zeldzaam in Zeeland.

Het vondstmateriaal bestaat tot nu toe voornamelijk uit de vulling van (afval)kuilen met aardewerkscherven en botmateriaal, huttenleem en een begraving van drie volledige schapen. Specialistisch onderzoek zal in een later stadium meer aanwijzingen kunnen geven voor het agrarisch gebruik van de nederzetting en de welstand van de bewoners.

De vindplaats als geheel lijkt te verwijzen naar een gehucht dat is ontstaan op de hoger gelegen kreekrug, waarop ook de diverse kastelen van Kapelle zijn aangelegd. Later heeft dit gehucht de naam Abbekinderen gekregen. Vlakbij ligt het voormalige kasteelterrein van Smallengange dat uit de 14e eeuw dateert.

Donderdagmiddag tussen 12.00u en 12.45u zullen wethouder Evert Damen van Kapelle en wethouder Jo Annes de Bat een bezoek brengen aan deze bijzondere vindplaats. Voor de media is er ook gelegenheid om een kijkje in het veld te komen nemen. Echter in verband met de voortgang van de werkzaamheden en om te voorkomen dat sporen worden vernield bij het betreden van de locatie willen we verzoeken om niet meer na 13.30u te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Haas, adviseur archeologie van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS) op 06 – 204 364 77 of [email protected]

Lees ook:Vlissingen 700: Symposium ‘Vlissingen en Middeleeuwen’!
Lees ook:Symposium Vlissingen en Middeleeuwen!
Lees ook:Archeologische opgravingen
Lees ook:Naar de gevangenis!
Lees ook:Vermiste Ruben en Julian dood aangetroffen!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>