Informatieavond Julianastraat Heikant

HEIKANT – De Julianastraat te Heikant wordt in 2018 onder handen genomen. De straat wordt heringericht. Dit gebeurt in het gedeelte vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers. De herinrichting van de straat vindt niet alleen bovengronds plaats. Ook aan het rioolstelsel wordt gewerkt.

Informatieavond
Op maandag 18 december 2017 vindt een informatieavond plaats over de geplande herinrichting en werkzaamheden. Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapscentrum ’t Heike te Heikant. Belangstellenden kunnen deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van eigen voorkeur binnenlopen om zich te laten informeren. Er wordt informatie verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Werk aan de riolering
Het huidige riool is een gemengd riool, waarop zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater wordt geloosd. Bij grote hoeveelheden regen zorgt dit voor overbelasting van het riool. Daardoor wordt met regelmaat water geloosd op de sloten in en om Heikant. Daarnaast is het afvoeren van schoon regenwater tezamen met het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie ongewenst.

Ter plaatse wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd. Het afvalwater en het regenwater worden in de toekomst apart afgevoerd. Naast het bestaande riool wordt een tweede riool aangelegd, waardoor het regenwater wordt afgevoerd.

Herinrichting 
Om de wateroverlast op de aanliggende percelen te verminderen, wordt het nieuwe wegdek lager aangelegd dan nu het geval is. Daarnaast is het de bedoeling om over de gehele lengte van de straat een trottoir aan te leggen. Voor een bepaald gedeelte daarvan wordt nog overleg gevoerd met de eigenaren van de aanliggende percelen.

Leidingen en kabels
De rioolwerkzaamheden en de herinrichting staan gepland in 2018. Voorafgaand aan (en ook nog tijdens) de werken worden door Delta werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels en leidingen; aan de gas- en waterleidingen en de elektriciteits- en telecom-kabels. Getracht wordt om deze werken zoveel als mogelijk tegelijk met de riool- en herinrichtingswerken uit te voeren. Mogelijk dat enkele van de werken al voorafgaand worden uitgevoerd.

Lees ook:Informatieavond Janseniuslaan
Lees ook:Openbare ruimten rondom bejaardenwoningen
Lees ook:Rioolwerkzaamheden
Lees ook:Infoavond rotonde Kapellebrug!
Lees ook:Transportrioolvervanging

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>