UWV: Verder herstel arbeidsmarkt!

GOES - UWV verwacht voor dit jaar, door de economische groei, een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Na een toename van de werkgelegenheid in 2015 met 56 duizend banen rekent UWV voor 2016 op een groei van 102 duizend banen van werknemers. Worden banen van zelfstandigen meegerekend, bedraagt de verwachte werkgelegenheidsgroei zelfs 129 duizend banen. Het aantal vacatures neemt het komend jaar verder toe, met 49 duizend tot 859 duizend en ligt daarmee een derde hoger dan tijdens het dieptepunt in 2013. UWV rekent verder op een lichte afname van het aantal WW-uitkeringen in 2016. Dit staat in de vrijdag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV. Ook in Zeeland gaat het beter.

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal werknemersbanen met 102 duizend (1,3%) en banen van zelfstandigen met 27 duizend (1,3%) in 2016. Net als in 2015 stuwt de uitzendsector de groei. Het aantal banen neemt er dit jaar toe met 59 duizend. De bouw veert op in 2016 met een groei van 7 duizend werknemersbanen (+2,5%). Na jaren van sterke krimp is er ook licht herstel in de sector zorg en welzijn, met een plus van 6 duizend banen (+0,5%). Met name de kinderopvang profiteert. In de verpleging en verzorging neemt het aantal banen naar verwachting verder af.

Ondanks de aantrekkende economie blijft de groei van het aantal banen in de detailhandel met 11 duizend (+1,3%) achter bij vorig jaar. De prognose voor deze sector is onzeker, omdat nog onduidelijk is hoeveel banen verloren zullen gaan als gevolg van recente grote faillissementen, waaronder dat van V&D. Er zijn ook enkele sectoren die niet profiteren van de toegenomen economische activiteit: dit geldt met name voor de financiële dienstverlening waar de krimp zowel absoluut (-5 duizend) als relatief (-2,3%) groot is. De herstructurering van deze sector is nog niet ten einde.

Meer vacatures en minder WW-uitkeringen

In 2016 neemt het aantal ontstane vacatures verder toe, zij het in een wat lager tempo dan in 2015. UWV gaat uit van 859 duizend vacatures in 2016, een stijging met 49 duizend (+6%). De meeste vacatures zijn te vinden in de detailhandel, zorg en welzijn en de horeca. In de detailhandel en de horeca is de mobiliteit groot vanwege veel kortdurende arbeidscontracten. In de zorg en welzijn ontstaan, ondanks het afremmen van de uitgaven, toch veel vacatures. Het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening zijn de enige sectoren die te maken krijgen met een daling van het aantal vacatures in 2016.

Door de verbeterde conjunctuur verwacht UWV dat in 2016 minder mensen een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering. UWV gaat uit van een afname met 16 duizend (-4%) tot 430 duizend WW-uitkeringen aan het eind van 2016.

Lees ook:Verdere daling WW-uitkeringen
Lees ook:Daling WW-uitkeringen: kansen in zorgsector
Lees ook:UWV: Zeeuwse banengroei!
Lees ook:UWV-prognose: tekort gekwalificeerd personeel remt mogelijk groei bedrijven
Lees ook:Instroom bouwpersoneel te laag

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>