Baggeren!

THOLEN - Waterschap Scheldestromen is in de gemeente Tholen begonnen met het onderhoud aan de sloten. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van sloten. Het maaien en baggeren is nodig om de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen. De werkzaamheden worden vooral vanaf het land uitgevoerd, zodat weggebruikers zo min mogelijk hinder ervaren. Deze periode vinden er baggerwerkzaamheden plaats in Stavenisse.

Waarom?

Voor een goede doorstroming van water maait het waterschap jaarlijks sloten en andere waterlopen binnen zijn werkgebied. Het waterschap is vanuit de Waterwet verantwoordelijk voor de kwaliteit en hoeveelheid water in zijn waterlopen. De maaiwerkzaamheden worden vooral door regionale aannemers uitgevoerd, maar ook door medewerkers van het waterschap. Het waterschap zorgt ervoor dat het maaisel uit de waterloop wordt gehaald. Landeigenaren of pachters wordt gevraagd het maaisel niet terug te gooien in de waterloop, maar te verwerken of op te ruimen. Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen baggert het waterschap regelmatig.

Om schade aan eigendommen te voorkomen verzoekt het waterschap aan eigenaren en grondgebruikers om over de waterloop hangende takken te verwijderen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Uitmondingen van afvoerbuizen en van drainages mogen niet in de waterloop uitsteken, maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Ook vraagt het waterschap om vistuigen zoals fuiken uit de waterlopen te verwijderen. Hiermee wordt beschadiging voorkomen, zowel aan eigendommen van particulieren als aan machines van de aannemer en het waterschap. Op www.scheldestromen.nl/baggeren zijn de baggerlocaties en de folder ‘Baggeren in het buitengebied’ te vinden. De eigenaren van grond binnen de baggergebieden zijn geïnformeerd per brief. Aan hen is gevraagd de informatie te delen met de pachters of huurders, omdat het waterschap niet over deze adressen beschikt.

Lees ook:Baggeren in sloten!
Lees ook:Baggeren sloten Vlissingen!
Lees ook:Baggeren gemeente Goes!
Lees ook:Baggeren waterlopen In de kop van Schouwen!
Lees ook:Baggeren!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>