Nieuw minimabeleid

HULST - Het Hulster minimabeleid wordt vanaf 2018 vernieuwd. Dat gebeurt in afstemming met de gemeenten Sluis en Terneuzen. Gestreefd wordt naar een uniform Zeeuws-Vlaams beleid.

Het vernieuwde beleid is mede het gevolg van het extra geld dat het kabinet structureel beschikbaar stelt voor de bestrijding van kinderarmoede. De gemeente Hulst krijgt jaarlijks zo’n 76.000 euro extra. Dit geld moet bovenop het bestaande beleid worden ingezet. Het is met name de bedoeling dat kinderen kunnen meedoen op school, aan sport en culturele en sociale activiteiten. Gemeenten moeten daarvoor samenwerken met maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

In Zeeuws-Vlaanderen wordt getracht te komen tot een eenduidige, regionale aanpak voor het minimabeleid in haar geheel. Daarbij wordt een samenwerking met de maatschappelijke partners nagestreefd om onder andere de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit te vergroten. Het is de bedoeling om met het nieuwe minimabeleid meer mensen te kunnen ondersteunen en zoveel als mogelijk zogenaamde “stille armoede” te bestrijden.

Het nieuwe beleid vervangt de huidige minimaregelingen. Het streven is een totaalpakket aan voorzieningen voor minima te organiseren, waarbij de invulling plaatsvindt op basis van behoefte. Daarnaast blijft de gemeente Hulst ook de wettelijke mogelijkheden benutten om jaarlijks een bijdrage te verstrekken voor maatschappelijke participatie en de collectieve ziektekostenverzekering. Nieuw is de introductie van een educatief kindpakket. Dit pakket wordt – in overleg met ouders en kind – zoveel als mogelijk naar behoefte en op maat samengesteld. Concreet kan het gaan om bijvoorbeeld een fiets, een computer of een vergoeding van schoolkosten.

Verschillende onderdelen van het nieuwe en regionaal geüniformeerde minimabeleid moeten nog in de praktijk verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt in de tweede helft van 2017. Nu stellen de gemeenten eerst intern het nieuwe minimabeleid en de uitgangspunten vast.

De raadscommissie Samenleving van de gemeente Hulst buigt zich op woensdag 28 juni 2017 over het nieuwe minimabeleid. Voor het nieuwe Zeeuws-Vlaamse minimabeleid heeft de gemeente Hulst naar verwachting per jaar – bovenop de 76.000 die de gemeente extra krijgt van het Rijk – 25.000 euro extra nodig.

Lees ook:Extra geld kinderarmoede!
Lees ook:Doelgericht armoedegeld verdelen!
Lees ook:Extra geld veilige zorg!
Lees ook:Kwetsbare burgers voorop bij toekenning huishoudelijke hulp!
Lees ook:Vervolgbijeenkomsten toekomst Zeeuws-Vlaanderen!

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>